Paratiisista

ParatiispaperitFT20171107.JPG

Paratiisin paperit ovat FT:n mukaan erilaiset verrattaessa Panama papereihin. Muutamat lehden asiantuntijat pitävät järjestelyjä useilta osin laillisina. Vasta se, että jätetään veroja maksamatta kotimaassa on laitonta.

Tällä kerralla näytti painopiste olleen suurisuuntaisista verojärjestelyistä ja siitä, että mitä se merkitsee veromaksulle yleensä.

Ihmisiä kiinnostavat tietenkin nimet eikä kokonaisuus. Tällaisten vuotojen jälkeen nousee vaatimuksia muutoksista. Ja tärkeintä olisikin löytää laaja kansainvälinen yhteinen tahto huolehtia siitä, että lainsäädäntö ja pelisäännöt ovat samanlaiset.
EU voisi tässä toimia, mutta kun täälläkin on verojärjestelyistä hyötyviä maita, niin ei tahdo oikein mikään edetä. Verotuksessa tarvitaan yksinkertaisia keinoja kuten finanssisiirtoverotusta tai liikevaihtoon perustuvia malleja.
Ne eivät sytytä. Ei kannata tehdä mitään, kun kaikki eivät kannata, oli Petteri Orpon vastaus Emmanuel Macronin ehdotukselle verottaa liikevaihdon perusteella.

En monesta syystä ole mikään kiven heittäjä.
Sen sijaan pidän tärkeänä yhtäältä, että verotus kerää varoja julkisien tehtävien hoitamiseen ja toiseksi, että se perustuu selkeisiin sääntöihin. Jos verotuksella onnistutaan lisäämään oikeudenmukaisuuden tunnetta, ollaan optimaalisessa tilanteessa.

Suomessa on parannettavaa ja muutettavaa, sen tiedämme. Mutta asenne on viimeaikoina mennyt parempaan suuntaan ja on ihan hyvä, että ihmisiä houkutellaan veronmaksuun, tarkoitan esimerkiksi kotitalousvähennystä, jota oikeaoppisuuteen vedoten vastustimme siksi, että sitä käyttävät suurtuloiset enemmän.
Toinen esimerkki oli toiseen suuntaan mennyt. Olimme yhden tulosopimuksen solmimisen aikaansaamiseksi valmiit luopumaan omaisuusverosta. Tätä on olut vaikea puolustaa, se olikin ajattelamaton teko.

Vaikeita kysymyksiä, ja tiedämme senkin, että tämä ala on vähän sellainen sirkus, jossa paljon tehdään vanhan fakiirin temppuja, eli  pistetään neula toisen takapuoleen tuntematta tuskaa.
Verotus on tyypillisesti monimutkaista, paitsi palkansaajakuluttajalle, jonka verot kerätään tilin yhteydessä, alvit maksetaan ostoksista, bensaverot mittarilla ja sähkövero laskun yhteydessä. 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!