Palveluverkkoasia

OppilasmC3A4C3A4rC3A4arvioita20180312.JPG

Tällä palstalla  Kallu Sipponen pohdiskeli väestöennusteiden vaikutuksia. Jutun otsikon Loppuuko oppilaat oli voimakas siksi, että palveluverkkoselvityksen, jonka pohjalta rataksiuaja tehdään, oppilasennusteet eivät ole ristiriidattomia.

Ottaen huomioon kokonaisväestömäärän kasvu ja ikääntyvien asukkaiden määrän nopea nousu voi olla optimistista ajatella, että seuraavien vuosien aikana oppilaiden määrän väheneminen nopeasti pienensi yhteen kolmannekseen viimeisen kymmenen vuoden kehitykseen verrattuna.

Jos vähenemisvauhti jatkuisi viime vuosien kaltaisena  olisi meillä vuonna 2027 tämän sormiharjoituksen mukaisesti 260 oppilasta käytettyä ennustetta vähemmän eli ennustettu oppilasmäärä 3824 putoisi 3651 oppilaaseen. Tämä voisi tarkoittaa yli kymmentä oppilasryhmää vähemmän ja luonnollisesti siitä seuraisi sitten monta muutakin asiaa.

Edelliseen juttuun oli tullut kommentteina asioita seuraavien ja pohdiskelleiden kommentteja.
Akulle totean, että asian esiin nostamine ei tarkoita, etteikö asian tila ole ollut muidenkin huolen aiheena jo aikaisemmin.

Ja Year Jussin ironia on kohtuutonta ja osuu väärään maaliin, kun Sirpa Hagsbergiä osoitat. Sirpa edustaa Naantalin sosialidemokraattien ottamia kantoja, jossa on vastuullisuutta ja luovuutta sopivassa suhteessa.
Ongelmat on tiedossa, mutta ratkaisuihin ei ole päästy ensisijassa siksi, ettei kerrostalokaavoitus ole toteutunut muiden vastustuksesta johtuen meidän ehdotustemme mukaisesti: Keskusta on ainakin viisi vuotta myöhässä eikä Kalevanniemi – Majamäkeä ole edes hyväksytty kaavoitettavaksi.

Asuntomessut ei ratkaise näitä väestökehitysongelmia, kuten Sirpa puheessaan totesi, mutta ei siitä aiheudu myöskään taloudellista kaaosta. Joten suhteellisuutta arvioihin.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!