Palvelujen kilpailutus epäilyttää

Henkilöstöryhmät ovat tehneet oman ehdotuksensa (liittenä), jossa epäilevät ehdotuksia liian pitkälle meneviksi ja uskovat, että oman henkilökunnan tekemänä päästään samanlaisiin tehostamistavoitteisiin, kuin esitetyissä ulkoistusideoissa.
Soteuudistuksen ja kuntarakenteen nykyvaiheessa ei henkilöstön mielestä pidä tehdä uusia järjestelyjä.

Sd-ryhmä teki kompromissiehdotuksen, että saariston kohteissa kilpailutus voitaisiin hyväksyä, mutta että kanta- Naantalissa seurattaisiin tehostamistoimien onnistumista ja vasta tulosten perusteella tehdään päätös kilpailutuksesta.
Kaupunginjohtajan kannalla olivat Kokoomuksen, Keskustan, Perussuomalaisten edustajat, joten äänin 8-3. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti edetään.

Sd-ryhmä edellytti selvitettäväksi myös, voisiko kaupungin henkilökunta osallistua kilpailuihin. Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan ottaessa sen omaan ehdotukseen.

Kiinteistöjen piha-alueiden hoidossa sd-esityksen pohjalta päätettiin, että henkilöstö / viheryksikkö voisi osallistua kilpailuun.

Lopullinen kilpailutuspäätös tehdään selvitysten valmistuttua. 

Kaupungin on pidettävä huolta siitä, että laadusta pidetään kiinni ja että vertailut tehdään oikeilla perusteilla. On myös uskallettava, jos siltä näyttää, tehtävä uusiakin suuntaa tai toiseen. Ulkoistus ei ole taikatemppu. Se voi olla viisasta, mutta liian usein kyse on ideologiasta.
Kaupungin oman väen pitää olla mukana valmisteluissa ja toivottavaa olisi, että yhteisissä neuvotteluissa pyrittäisiin pääsemään ratkaisuihin. Tämä nykymalli, jossa luottamushenkilöpäättäjät kaupunginhallituksessa saavat erilaisen ja ristiriitaisen tiedon perusteella ratkaista kysymyksiä, ei ole optimaalinen eikä oikeudenmukainen. Parempaan valmistelu- ja neuvottelumenettelyyn on Naantalissa päästävä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!