Palveluja kehitetään

vanhansatamanvuokrakartta20141110.JPG

Palvelustrategiaesittely piti sisällään paljon tietoa, jota on kaivattu. Johtopäätökset monilta osiltaan olivat harkiten tehdyt. Kokonaisuudessaan otetta voi pitää järkevänä.

Kiinteistön hoito, siivous ja ateriapalvelut ovat merkittävä ja tärkeä osa toimivaa palveluverkostoa.

Puhtaus on puoli ruokaa, mutta toinen puoli tarvitaan lautaselta. Perustarpeiden tyydyttämisestä on kysymys.
Palvelujen palvelemisessa on sitten montakin osatekijää eikä missään tapauksessa kysymys ole pelkästään kustannuksista, mutta ei myöskään menojen hallintaa voi unohtaa.
Esimerkiksi kiinteistön omistajan kannalta ei ole yhdentekevää miten kiinteistöjä hoidetaan. Kustannussäästöt palkkakustannuksissa voivat olla vähäisiä verrattuna menetyksiin muissa kustannuksissa. On myöskin niin, että kunnossapidon kannalta ei ole samantekevää, miten ylläpito hoidetaan.
Samanlaisia asioita liittyy siivoukseen. Laiminlyönnit maksavat. Tunnettua on, että erityisesti ulkoistushankkeissa ostaminen on vaikeaa. Useasti aluksi saadaan halpaa ja kohtuullista ja hetken päästä kallista ja huonoa.
Henkilöstön puolelta huoli on nyt syntynyt; he pelkäävät, etteivät väki  ole oikein selvillä, mistä on kysymys. Työntekijöiden toiveena on, että uudistus jätettäisiin odottamaan Sotea ja kuntaliitosta.

Tietenkin henkilöstön tulee tuntea heitä koskeva asia. Opastuksen ja selvitysten avaamisen kautta on perehdyttävä asiaan mahdollisimman hyvin. Mutta työntekijän ja kaupungin kannalta ei hyvä siirtää asioiden käsittelyä. Päinvastoin. Meidän on aina ajateltava, että osamme hoitaa asiat ihan itse, emmekä odota ulkoa apua. Sitä odotellessa voi käydä niin, että olemme suuremassa myllyssä, jonka nimi voi olla muu kuin Naantali. Sitähän emme toivo.
Edesmennyt pääluottamusmiesystäväni Uudestakaupungista sanoi mottonsa olevan: ”Saneeraus päivässä pitää kirveen loitolla.”

Tämä oli yksi kokonaisuus, jonka käsittely jatkuu joulukuussa. Henkilöstöä ei unohdeta. Joten aktiivinen ja rakentavalla otteella  eteenpäin.

Vanhan kaupungin rannan venapalvelut yksityistetään.
Tämä on merkittävä askel ja nyt pidämme vaan peukkuja, että yrittäjät ovat sanojensa veroisia.
Markkinahinnottelu astuu kuvaan ja julkinen palvelu päättyy. Kysymys ei ole kunnan peruspalveluista, joten yksityinen toiminta soveltuu hyvin tällaiseen toimintaan. Sen sijaan kaupungin valvontavelvollisuus on  vaativa. Töppäyksiä ei olohuoneesemme sallita.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!