Pakkoliitokset Eduskunnan hampaissa

  • Kyselytunnin toinen kysymys käsitteli kuntien pakkoliitoksia. Kansanedustaja Paula Lehtomäki (kesk.) kiitti puheenvuoronsa aluksi hallitusta siitä, että se on päättänyt nojata kuntien väliseen yhteistyöhön metropolialueella. Lehtomäki kuitenkin kysyi, että jos pääkaupunkiseudulla kuntien välinen yhteistyö kelpaa, miksi muualla Suomessa on lähdetty pakkoliitosten tielle.

  • Pääministeri Kataisen mukaan kunnallista demokratiaa Suomessa vahvistetaan sillä, että Suomessa on elinvoimaisia kuntia. Kataisen sanoi, että ikääntyvän Suomen tarvitseman palvelujen tuottamiseen tarvitaan laajempia hartioita. Kataisen mukaan hallitus halusi päätöksellään varmistaa, että kaupunkiseuduilla saadaan riittävästi kuntaliitoksia aikaan. Katainen uskoo liitosten tapahtuvan pääsääntöisesti vapaaehtoisesti.

  • Lehtomäki jatkoi kysymällä hallitukselta siitä, miksi sen piiristä on aiemmin sanottu, että kuntien pakkoliitoksiin ei ryhdytä. Katainen totesi, että hallitus ei ole päättänyt yhdenkään kunnan pakkoliitoksesta mutta se on päättänyt, että sillä on tarvittaessa toimivalta niihin. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.) totesi, että kynnys pakkoliitosten käyttämiseen tulee todennäköisesti olemaan hyvin korkea Eduskunnan nettisivuilta.

Saamani tiedon mukaan Keskustan Mari Kiviniemi tivasi perusteita, joilla hallitus väittää kuntaliitoksilla saavutettavan säästöjä. Sellaisia kun ei hänen tietojen mukaan ole. Nimeltä mainiten Kiviniemi sanoi ei ymmärtävänsä, miksi esimerkiksi sellaiset hyvin hoidetut kunnat kuten Naantali ja Raisio tulisi liittää Turkuun.

Tässä yhteydessä on annettava tunnussutusta Mari Kiviniemelle siitä, että aluksi kuntaministerinä, kun hän oli tosien pohjalaisenTurun silloisen kaupunginjohtajan  Mikko Pukkisen informaation varassa, häneltä riitti ymmärrystä keskuskuntanäkemyksille.

Keskustaväki ei kuitenkaan hänen linjaansa hyväksynyt ja niinpä hänet pudotettiin Keskustan varapuheenjohtajan paikalta. Sittemmin hän alkoi kuunnella herkemmällä korvalla muitakin näkemyksiä ja lopulta hänestä tuli avarakatseinen ja erilaisia arvioita huomioon ottava ministeri.
Meidän puolestamme Timo Kvist kaupunginjohtajanamme selosti Naantalin tilannetta ja paikallisiin asioihin tutustumisen jälkeen Mari Kiviniemi ymmärsi Naantalin saaristoisuuden ja sen, että täällä vakavassa hengessä tehdään yhteistyötä kaupunkiseudun kokonaisuuden parhaaksi. Hyvä, että nämäkin näkökulmat nousevat eduskunnassakin esille.

Tämä antaa vähän toivoa siitä, että järkähtämätön työ oikeiden asioiden esiin tuomisella voi sittenkin tuottaa tulosta. Ehkä näemme sellaisenkin päivän, että Henna Virkkunenkin ymmärtää Naantalia.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!