Ovatko Kiinan ja USA:n välit sattuman kauppaa

kiinanjaUSAnvC3A4linendealieikestC3A4Rachman20181120JPG.JPG

Tällä palstalla on ollut perusteluja näkemyksiä siitä, miksi Kiinan ja USA:n välinen sota ei muuttua kylmäksi sodaksi. Päin vastoin Martin Wolf perusteli, että USA:n pitäisi oman etunsa vuoksi luopua kaupallisten esteiden rakentelusta.
Nyt Gideon Rachman laajnetaa näkökulmaa talousteroreettisesta geopolittiseksi ja lopuksi historian sattauma-teorian suntaan ja päätyy näkemykseen, etteivät dealit kestä:

 Marxisti, realisti tai historiallisen sattumaan teorian kannattaja ehdottaa erilaista tapaa analysoida Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä kriisiä.

Kauppasota on käynnissä maailman suurimpien talouksien välillä. Aasian ja Tyynenmeren talousyhteistyön kokouksessa näillä kahdella maalla oli huono tapaaminen. Kuitenkin tämän kuun lopulla Donald Trump ja Xi Jinping, Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentit, tapaavat Argentiinan G20-huippukokouksessa tärkeistä neuvotteluista, jotka saattavat johtaa huippukokoukseen.

Marxisti voisi odottaa, että liiketoimintasuhteet ovat määrääviä ja että tämän seurauksena Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa on pian aselepo. Kansainvälisten suhteiden "realistisen" teorian seuraaja olettaisi, että vakiintunut valta, kuten Yhdysvallat ja nouseva voima, kuten Kiina, väistämättä joutuvat vastakkain - ja että siksi taloudelliset ja strategiset jännitteet kasvavat. Joku, joka ajattelee, että historia johtaa sattumat, väitää, ettei mikään teoria voi selittää, miten tilanne tulee menemään, koska niin paljon riippuu ennalta arvaamattomista inhimillisistä tekijöistä.

Yksi merkki siitä, että useat tulokset ovat edelleen mahdollisia, on avoin valtataistelu, joka on puhjennut Trumpin hallinnossa olevien kilpailevien leirien välillä. Pekingissä on heikkoja merkkejä erimielisyydestä tavasta, millä Kiinan hallitus yrittää löytää keinon rauhoittaa Trumpia.

Näistä asetelmista Rachman arvioi tilannetta kaikilta kannoilta ja päätyy geopoliittisin perustein lopputulokseen:

Tämä geopoliittinen riita - pikemmin kuin taloustiede - saa minut ajattelemaan, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen ristiriitojen "realistinen" arvio tulee osoittautumaan oikeaksi. Joten vaikka G20-huippukokous nähtäisiin Trumpin suostuvan lykkäämään suunnitelmiaan lisätä tariffejaan Kiinaa vastaa, kaupallinen välirauha ei ehkä kestä pitkään, kun otetaan huomioon tämä kasvava supervalta-kilpailu.

Mutta Yhdysvaltain presidentin persoonallisuus ja impulssit tekevät kaikki varmat ennusteet hanakaliksi. Trump - jos joku - on historiallisen "sattumateorian" kävelevä ja puhuva ruumiillistuma.

Ei maailma voi olla niin hullu, että ryhtyisi sotimaan oli jo 1930-luvulla taloudellisesti ajattelevien mm:ssa Väinö Tannerin näkemys.Taloudellisten realiteettien jättäminen huomiotta näyttä tapahtuvan silloin, kun ei ole paljon menetettävää ja silloin kun on paljon tienattavaa.
Mutta kyllä ihminen on heikko lenkki kestävässä kehityksessä. Vetoamatta uskontoon laajemmin, voi havaita, että seitsemän kuoleman synnin kolmen kärki- Ylpeys (turhamaisuus),Kateus, Viha - näyttelevät  luonnevioista johtuvien tekijöiden lisäksi merkittävää roolia  inhimillisen sattuman johtavissa historiallisissa onnettomuuksissa. Demokratia ei yksin riitä estämään inhimillisten tekijöiden aiheuttamaa riskiä, sillä  yski kuoleman synneistä laiskuus riivaa kansalaisia siinä määrin, että demokratian vallitessa voi valinta osua vallan väärinkäyttäjiin.

Muistettakoon vain, millä silmin vuosi takaperin katsottiin oloja, jolloin jokainen koetti tuudittaa itseään lepotilaan, otaksuen, että siihen saakka sattuneet tapaukset olisivat tilapäisiä eivätkä tulisi jatkumaan. Vieläkin voi sattua minkälaisia yllätyksiä tahansa. Sen vuoksi on työväen luokan oltava jatkuvasti varuillaan ja jo ajoissa pantava jyrkkä vastarinta käyntiin." Väinö Tanner Talvisodan rauhan päivänä


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!