"Ottakaa varas kiinni, huutaa varas" - kikka on Kokoomuksen käytössä

Sosialidemokraattien joukoissa ollaan NTY 120 juhlien jälkeen mukavissa tunnelmissa. Kokoomuksen tervehdyksenä tuoma Rakkaudenpolku-kilpi irrotti iloisen mielen.
Radion eilinen uutinen hämmensi vain vähän; juttu ohitettiin toteamuksella, että Kokoomus rakentaa vain julkisuusprofiiliaan tuttuun tyyliin puhumalla ja kirjoittamalla ja vähemmän tekemällä.

Turku Yle 29.9.2014 klo 15:32

Naantalin kokoomus karsisi kaupungin byrokratiaaKokoomus keventäisi rajulla kädellä Naantalin kaupungin luottamushenkilöorganisaatiota. Naantalin kokoomus keventäisi rajulla kädellä kaupungin luottamushenkilöorganisaatiota. Tavoitteena on on päätöksenteon nopeuttaminen ja hallinnon töiden vähentäminen.

Ehdotus lakkauttaisi saaristolautakunnan ja useita jaostoja.  Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhdistyisivät.
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta puolestaan yhdistyisi tekniseen lautakuntaan. Myös lautakuntien jäsenmäärä supistuisi kuntaliitosta edeltävälle tasolle.
Kokoomus on laskenut uudistusten tuovan kaupungille 125 000 euron säästön. Uusi organisaatio voitaisiin ottaa käyttöön seuraavien kunnallisvaalien jälkeen.

Lautakuntia voi vähentää ja byrokratiaa pienentää ja kaikkiin parannuksiin pitää olla valmis, mutta harkitusti ja tasapuolisesti asioitten tärkeyttä punniten.

Mutta joku kohtuus!
”Varas huutaa ottakaa varas kiinni ”- idea on käytössä, kun Kokoomus ilmoittaa, että ”tavoitteena on päätöksenteon nopeuttaminen ja hallinnon töiden vähentäminen”. Mikään eikä kukaan eikä missään ole enemmän ollut jarrun päällä kuin Kokoomus.
Muuttakaa tyyliä ja tehkää päätöksiä ainaisen pöydällepanon ja uuden valmistelun sijasta. Sillä tavalla byrokratia vähenee, kulut pienenevät, tulot kasvavat ja kaupunki kehittyy.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!