Osallistu, keskustele ja päätä

Rannikkoseudun pääkirjoituksen johtopäätös oli selkeä ja hyvä:  Rohkenen tiivistää  päätoimittaja Raija Leppäsen sanoman:
- Osallistukaan aatteenne mukaiseen poliittiseen toimintaan
- Keskustelun tarkoituksena on löytää ratkaisu demokratian pelisääntöjen mukaisesti.

Tässä yhteydessä voi olla hyvä miettiä usein esitettyä kysymystä siitä, miksi valtuustossa ei keskustella vilkkaampiin. Olen saanut kuulla ihmettelevän kysymyksen eduskunnan istuntojen seuranneiden suusta: Miksi valtuustossa ei käydä samanlaista sananvaihtoa.  Syitä on monia, ja tässä alla  muutami:

  • ·         Käytännön syy on, että istuntokausinaan eduskunta on viikoittain koolla, valtuusto vain korkeintaan kerran kuussa.  Istunnoista lähetetään suoria lähetyksiä sähköisissä välineissä
  • ·         Valtiovalta kuulu kansalle noudattaen parlamentarismia, johon kuuluu eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus ja hallituksen ulkopuolella oleva oppositio kun taas kunnissa kaikki paikat jaetaan suhteellisen edustuksen mukaisesti.
  • ·         Kyselyt, joita valtuustoissa voidaan tehdä, eivät toimi samalla tavalla kuin eduskunnassa, jossa vallassa olevat ministerit voivat vastata ministeriönsä päällikkönä. Kaupunginhallituksen eikä lautakuntien yksittäisillä jäsenille eikä edes puheenjohtajilla ole itsenäistä päätösvaltaa, joka on vain hallituksella ja lautakunnalla kollegiona, joille valmistelun tekevät virkavastuulliset  esittelijät.
  • ·         Kunnallisessa käytännössä asiat ovat jo valmisteluvaiheessa lautakunnissa ja monissa asioissa myös julkisesti nähtävissä ja arvioitavissa paljon ennen valtuustojen lopullista päätöstä. Keskustelu käydään sitten lehdistössä tai ja muissa välineissä sekä järjestöissä ja viime vaiheessa valtuustoryhmissä. Useimmiten kaikki on sanottu ennen valtuuston käsittelyä.
  • ·         Valtuuston keskustelu jää täten useimmiten päätöksen perustelujen kertaamiseksi ja siksi harvoin tulee esiin mitään merkittävää uutta.  Vanhan kertaamine ei kiinnosta julkista sanaa eikä sellaista halua yksittäinen asukas tulla kuulemaan.

Tässä asetelmassa on todella hyväksi, jos suurempi osa asukkaista saataisiin Raija Leppäsen ehdottamalla tavalla osallistumaan oman aatteensa mukaiseen järjestötoimintaan. Paikallislehti on hyvä foorumi, mutta ymmärrän senkin päätoimittajan ajatuksen, että asemasodan kertaaminen ja selostaminen ei ole kiinnostavaa. Se voi pahimmillaan tappaa uusien aiheiden ja keskustelijoiden esille tulon.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!