Onko Niinistön ja Kataisen puheissa eroja?

Po­li­tii­kan eri­kois­tut­ki­ja Erkka Railo luon­neh­ti Nii­nis­tön pu­het­ta hy­vin yleis­luon­tei­sek­si, sa­moin kuin pää­mi­nis­te­ri Jyrki Kataisen (kok) edel­li­se­nä päi­vä­nä vä­lit­tä­mää uu­den­vuo­den­ter­veh­dys­tä. Martta Niemin samassa lehdessä totesi:Pu­hees­ta jäi mie­leen myös naa­pu­reis­ta ja tut­ta­vis­ta vä­lit­tä­mi­nen. Vas­taa­vaa on kuul­tu myös pää­mi­nis­te­ri Jyrki Kataisen (kok) suus­ta.
Mielestäni Kataisen yksilökeskeisyyden korostaminen ja Niinistön puheen sävyssä oli selvää eroavaisuutta. Niinistö näytti ajattelevan jotenkin kollektiivisemmin ja laajemmin.

  • – Nälkiintyminen on vähentynyt, mutta harvojen ruhtinaallisuus on kasvanut aivan uusiin mittasuhteisiin. Uutta keskiluokkaa on syntynyt moneen paikkaan, jossa sitä ei ennen ole ollut.
    - Miten voisimme lieventää inhimillistä kärsimystä ja ratkaista konflikteja? Syyrian murhenäytelmä jatkuu ja keskisessä Afrikassa vallitsee hätä, mutta emme saa turtua vain toteamaan näin.
    - Niinistö toivoi, että suomalaiset uskaltaisivat ja haluaisivat kysyä toisiltaan: mitä sinulle kuuluu, voinko auttaa jossain?
Puhetta on käsitelty kirjoituksia palstalla laajemmin

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!