NYK Tuki: Sukupolvien silta

NYkKTuki20161112.JPG

Nyt joulun lähestyessä kaikki kauniit muistot ja myös kouluajat tulevat mieleen. Siksi on sopiva hetki muistuttaa, että nyt kun Naantalin Yhteiskoulun perillisten toinen vuosisata on käynnistynyt, on entisillä oppilailla ja opettajilla sopiva hetki tehdä päätös osallistumisesta koulun tukiyhdistyksen toimintaan.
Se on sopiva taka palata koulutielle ja samalla kannustaa nykykouluja jatkamaan tärkeää tehtävää: oppimisen ja sivistyksen jakamista.
teinikunnan puheenjohtaja Otto Elomäki puhui 100-vuotisjuhlissa uskoa ylläpitäen:
 

Naantalin lukio on tasokas oppilaitos. Koulussamme  on yhä edelleen - kuten on ollut sata vuotta -  innostavat ja ammattitaitoiset opettajat.

Erityisen paljon arvostan lukiossamme opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kaikkeen koulutyöhön.  Vuorovaikutus opettajien kanssa on mutkatonta ja molempia osapuolia kunnioittavaa.

Samassa tilaisuudessa oli juhlapuhujana harvinaisen pitkän akateemisen uran tehnyt  Turun Yliopiston emeritus rehtori Keijo Virtanen. Naantalissa kasvaneena ja koulunsa käyneenä hän tiivisti paikallisen koulun merkityksen seuraavasti:

Näkemykseni on, että koulumme menestyksessä Naantalin pienuus ja idyllisyys sekä koulumme kotoisuus saivat aikanaan yhdessä aikaan läpi koko elämän jatkuvan yhteisöllisyyden tunteen. Tietenkin siihen tunteeseen sisältyy myös nostalgisuutta. Oli tärkeää olla naantalilainen ja on vieläkin. Naantali on tietenkin kasvaessaan muuttunut, mutta varmaan sitä voi edelleen luonnehtia hyväksi ja turvalliseksi miljööksi elää. Ennen pienessä yhteisössä kaikki tunsivat toisensa – niin vanhemmat kuin lapsetkin. Ehkä enää ei ole aivan niin, mutta koulu on edelleen se instituutio, joka sitoo sukupolvet toisiinsa.

Tukiyhdistys haluaa olla yhtenä tekijänä, joka vahvistaa sukupolvien ketjun  yhteenkuuluvuuden jatkumisen.
 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!