"Nurkkaan ahdistettu politiikka?" -keskustelutilaisuus

HesarinarvioVS20150322.JPG


23.03.2015 klo 18:00 Panimoravintola Koulu

23.03.2015 klo 18:00 Panimoravintola Koulu
Ilkka Kantola keskustelukiertueen yksi kohokohdista on Panimoravintola Koulun Bellmansalissa järjestettävä keskustelutilaisuus "Nurkkaan ahdistettu politiikka?" Mukana keskustelussa professori Esko Valtaoja ja puheenvuorot kiihkeään keskusteluun jakaa professori Timo Soikkanen. Tilaisuus alkaa 23.3. klo 18 osoitteessa Eerikinkatu 18.
Tervetuloa mukaan sanavalmiiden herrasmiesten keskusteluun!


Nurkkaan ahdistettu on politiikka, mutta aivan erityisesti nurkkaan, pimentoon työnnetään ne politiikan tekijät, joita aikamme aivan erityisesti tarvitsisi. Hesarin Varsinais-Suomi arvio on tyly:

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit tun­tu­vat ole­van ah­taim­mil­la Var­si­nais-Suo­mes­sa. Val­ta­kun­nal­lis­ten on­gel­mien li­säk­si on pai­kal­li­sia te­ki­jöi­tä: nä­mä ovat en­sim­mäi­set vaa­lit so­dan jäl­keen, jol­loin eh­dol­la ei ole yh­tään Paa­sion su­vun edus­ta­jaa.
De­ma­rien  Heli Paasio ke­rä­si vii­me vaa­leis­sa Elo­maa­ta­kin enem­män ää­niä, lä­hes 14 000.
Mo­ni veik­kaa, et­tä täs­tä ää­ni­po­tis­ta osa lip­suu va­sem­mis­to­lii­ton tun­ne­tuil­le nai­seh­dok­kail­le, Li Anderssonille ja Annika Lapintielle.
De­ma­reil­la to­sin on lis­tal­laan "va­ra-He­li", Taru Pätäri. Hän on sa­mas­ta puo­lue­osas­tos­ta kuin Paa­sio, ja kou­lu­tus­kin on sa­ma, luo­ka­no­pet­ta­ja.
De­ma­rien us­ko­taan ylei­ses­ti me­net­tä­vän yh­den pai­kan ja saa­van lä­pi kol­me eh­do­kas­ta.
Tä­män ir­ral­laan ole­van pai­kan vie lä­hes var­mas­ti kes­kus­ta. Sil­lä on va­raa pa­ran­taa, sil­lä vii­me ker­ral­la se ro­mah­ti 11,6 pro­sent­tiin.
Hel­sin­gin Sa­no­mat käy en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja kai­kis­sa Suo­men vaa­li­pii­reis­sä. Vaa­lit ovat 19. huh­ti­kuu­ta.
Osa 7/13

Yksipuolinen kertomus, jossa Varinais-Suomen arvostetuinta kansanedustajaa Ilkka Kantolaa ei edes mainita. Tässä tämä aikamme on sokea. Me Ilkka Kantolan tuntevat tiedämme hänen olevan kuuntelija parhaasta päästä sekä ajattelijana edustaehdokkaiden ylivoimaista kärkeä; hänellä on järkeä, mutta ei kärkeä eikä yhtään kärkevyyttä. Hienotunteinen herrasmiesteologi jää markkinahumun jalkoihin. Herätystä toivotaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!