NTY:n johtokunnan järjestäytyminen ja luottamuspaikkojen jakokokous sunnuntaina klo 18


NTY:n johtokunta järjestäytyi 7.1.2013  ja valitsi sihteeriksi Hannu Aallon, rahastonhoitajakeksi Martti Sipposen ja jäsenasioiden hoitajaksi Ilkka Saaren. Yleinen kokous oli valinnut puheenjohtajaksi Mikko Rönnholmin ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Hagsbergin.Johtokunnan jäseniä ovat . Seppo Ansamaa, Lauri Laine, Noora Maja. Jaana Malmikare ja Marika Polso.

Johtokunta päätti kutsu yleisen kokouksen koolle 13.1.2013 klo 18.

Samalla päätettiin, että johtokunnan ja valtuustoryhmän yhteinen kokous valmistelee ehdotuksen paikkajaosta yleiselle  kokoukselle, joka tekee ehdokkaistamme  päätökset.

Paikkajaosta on syntynyt viimeisten tietojen mukaan kaikkia puolueita koskeva sopimus, joten paikkojen täyttämisen edellytykset ovat olemassa. SDP menettää yhden hallituspaikan, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajuuden ja joitakin lautakuntapaikkoja.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!