NTY valitsi  ehdokkaansa  ja vaatii uutta otetta telakka-asiassa

Naantalin Työväenyhdistyksen yleinen kokous hyväksyi puolueiden välisen neuvottelutuloksen. Neuvottelut eivät ole Hannu Aallon arvioin mukaan yli 30-vuoteen olleet näin mutkikkaat ja aikaa vievät.
Naantalin sosialidemokraatit pitivät ehdotusta hyväksyttävänä ja toivovat, että suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimitaan tasapuolisesti.

Kokous valitsi johtokunnan ja valtuustoryhmän ehdotuksen mukaisesti Sosialidemokraattien ehdokkaat valtuustossa valittaviin luottamuspaikkoihin.
Valinnat on nähtävissä luottamushenkilöpalkissa.

Naantalin Työväenyhdistys kävi vilkkaan keskustelun STX tilanteesta huolestuneiden jäsenten esille nostamana. STX- toimihenkilöiden pääluottamusmies Osmo Salo selosti tilannetta. Keskustelun jälkeen yhdistys päätti kannanottonaan esittää:

  • Kanamme huolta ensisijaisesti Turun telakan ja alihankkijoiden henkilökunnasta sekä toimialan jatkomahdollisuuksista.  Telakkatoiminnalla on tulevaisuutta; risteilyliikenne kasvaa ja arktinen merenkulku lisääntyy.  Telakkatoiminalle on täällä Pernossa Suomen parhaat edellytykset. Tilattujen alusten peruuntuminen voisi johtaa todennäköisesti toiminnan loppumiseen.
  • Naantalin sosialidemokraattien mielestä risteilytilauksen käsittely on hoidettu taitamattomasti niin pääomistajan kuin valtionkin puolelta. Periaatteellinen ja byrokraattinen asenne on johtanut päätöksentekoa eikä ole riittävästä otettu huomioon työllisyys- ja suhdannetilannetta. Varsinais-Suomen edunvalvonta on epäonnistunut.
  • Yhdistys pitää välttämättömänä, että valtio ottaa johtavan roolin asian kehittämisessä. Tavoitteena tulee olla nykyisen toiminnan organisointi kestävällä tavalla. Taloudellisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki tekijät eli toiminnan lopettamisen kustannukset ja valtion ja kuntien  verotulojen menetykset sekä ennen kaikkea  taloudellisen kasvun tukeminen ja työllisyysvaikutukset 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!