Niinistön matka Sotsiin on vaikeampi kuin Kekkosen Novosibirskiin

NiinistC3B6SailasKultaranta2014.jpg

Vladimir Putin piti Krimillä pehmentäväksi luonnehditun puheen, josta Hesari oli poiminut seuraavat kohdat.

  • "Mei­dän on rau­hal­li­ses­ti, ar­vok­kaas­ti ja te­hok­kaas­ti ra­ken­net­ta­va maa­tam­me ei­kä ai­dat­ta­va si­tä ul­ko­maail­mas­ta", Pu­tin sa­noi.
  • "Mei­dän on koot­ta­va voi­ma­va­ram­me ja mo­bi­li­soi­dut­ta­va, mut­tei so­taa ei­kä vas­tak­kai­na­set­te­lua var­ten, vaan Ve­nä­jän ni­mis­sä teh­tä­vää ko­vaa työ­tä var­ten."
  • Pu­tin sa­noi pu­hees­saan Ve­nä­jän te­ke­vän kaik­ken­sa Uk­rai­nan konf­lik­tin lo­pet­ta­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Hän luon­neh­ti Ve­nä­jän ul­ko­po­liit­tis­ta lin­jaa "rau­haa ra­kas­ta­vak­si".
  • "Kaik­kien kump­pa­niem­me maail­mal­la tu­li­si ym­mär­tää, et­tä Ve­nä­jäl­lä, ku­ten muil­la­kin suu­ril­la ja voi­mak­kail­la mail­la, on kan­sal­lis­ten etu­jen­sa tur­vaa­mi­sek­si eri­lai­sia kei­no­ja, mu­kaan lu­kien ase­voi­mat", Pu­tin sa­noi.
  • Hä­nen mu­kaan­sa Ve­nä­jä ei kui­ten­kaan aio "e­räi­den mui­den ta­voin juos­ta ym­pä­ri maail­maa hei­lut­te­le­mas­sa par­ta­veis­tä".
  • "Kaik­kien pi­tää kui­ten­kin ym­mär­tää, et­tä meil­lä­kin on sel­lai­sia ar­se­naa­lis­sam­me."

Avustuskolonna valkoiset rekat täynnä lääkkeitä, elintarvikkeita ja muuta hyvää ovat vaarattoman valkoisia. Autot on maalattu pikaisesti ja niinpä niissä näkyy armeijan vihreä väri läpi. Autot ovat mm:ssa sellaisia noita on käytetty ohjusten laukaisualustojen kuljetuksissa ja khaki shortseihin pukeutuneet sandaali jalkaiset vapaehtoisia, joiden tatuoinnit kertovat erikoisjoukoista. Tällainen tarina oli FT:ssä tänään.
Venäjän tuesta kapinallisille on tuoreita todisteita sanotan, TV:n aamu-uutisissa.

Siis tällaisissa olosuhteissa Sauli Niinistö menee tapaamaan Vladimir Putinia. Ohjelmajohtaja Mika Aaltola pitää Putinille voittona sitä, että Niinistö lentää häntä tapamaan.
Putinin ja Niinistön tapaamisessa on monta tasoa, sanoi Aaltola aamutelkkarissa.
Hajota ja hallitse on vanha ja venäläisten käyttämä menetelmä. Monet sanovat, että EU:n kohdalla ei paljon tarvitse edesauttaa, kun itse maat sitä tekevät.
Propagandavälineenä tilannetta tullaan käyttämään ja vasta jälkeenpäin tiedämme, miten tässä Putin onnistuu. Pisteitä tullaan keräämään puolin ja toisin, arvioi ohjelmajohtaja. Tietojen välittäminen, mielentilan arviointi voivat olla asian ratkaisua edistäviä. Mitkä ovat Venäjän todelliset päämäärät, on se todellinen kysymys, johon toivotaan tietoa. Sauli Niinistö on siis ensimmäinen läntien johtaja, joka käy tapaamssa Venäjän presidenttiä. Joten Suomella on perinteinen rauharakentamisen rooli.

Tähän tyyliin Aaltola arvioi tilannetta.

Jälkiviisaat tietenkin sitten pistivät asiat  lopullisesti niin sekaisin, ettei varmaankaan kukaan ajatteleva ihminen saa minkäänlaista tolkkua asioita. EU:ta pilkataan edestä ja takaa ja jotenkin tuli mieleen, että Suomen kylmän sodan aikaista tilannetta toivotaan takaisin.
Loistava pr-temppu on Kalle Isokallion mukaan avustuskolonna. Todella ala-arvoista asiantuntemusta, kuten kaikki muukin, yksinkertaiesti.

Sauli Niinistö on varmasti tietoinen tapaamisen riskistä. Mutta hän tietää myös, että häntä ei tultaisi kiittelemään, eikä hän itselleen sitä antaisi anteeksi,  ellei hän mitään tekisi. Nyt voimme vain pitää peukkuja ja toivoa, että tapaaminen edistää tilanteen ratkaisua.
Hänen tehtävänsä on Urho Kekkosen noottikriisin aikaisia matkoja vaikempana, sillä nyt Suomen asema on monenkeskeisempi. Mutta Sauli Niinistö on sikäli paremmassa asemassa kuin Kekkonen; hän ei taistele uudelleen vallintansa varmistamisesta.
Kuvan Niinistön ilme - ei Sailas - kuuluu tähän yhteyteen.

Ps.

FT:ssä Turkkiin ja Egyptiin kohdistuvasta painostuksesta kertovan artikkelin viimeiskeseksi kappaleeksi oli päässyt maininta Niinistön matkasta Sotšiin:

”Merkki Euroopan maiden taloudellisesta ja poliittisista paineista on Suomen presidentin Sauli Niinistön ja Putinin tapaaminen Sotšissa. Suomi on hyvin huolestunut mahdollisista kauppasodan seurauksista, jotka koskevat Venäjälle vientiä. Elintarvikkeiden tuontisaarto on iskenyt erityisen kova Suomen maitotuotteiden vientiin.”


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!