Nesteen asia on meidän asia!

Naantalin Työväenyhdistyksen yleisessä kokouksessa 12.10.2014 käsiteltiin apeassa tunnelmassa Nesteen tilannetta yleensä ja Naantalin jalostamon kohtaloa eritoten.

Nesteen käänteentekevä merkitys
Nesteen jalostamotoiminnasta tehtiin päätös 60 vuotta sitten. Kovan poliittisen väännön seurauksena Suomi ryhtyi öljynjalostajaksi ja Naantalin Viheriäinen Tupavuoren kupeessa valittiin laitospaikaksi.
Tämä oli Naantalille, Naantalin maaliskunnalle ja myös Raisiolle uuden kauden alku.
Naantalin jalostamon kohtalo on ollut valinkauhassa moneen kertaan ja olemme iloksemme voineet nähdä, että liikkeenjohto yhdessä henkilökunnan kanssa on löytänyt tavan, joka sopii yhtiölle ja Naantalin tuotantolaitokselle, henkilökunnalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Tiedotus on yksipuolista 

Pörssiyhtiö Neste Oilin tiedotus aiheutti monia kysymyksiä ja arveluja siitä, että nyt on kysymys jostain vakavammasta; yhtiö toi voimakkaasti esiin viestinnässään positiivisen puolen eli tulevat investoinnit ja vain ikään kuin sivuasiana todettiin Yt-neuvottelujen koskevan 250 henkilöä. On pelätty, että puolet vähennyksestä voi hyvinkin kohdistua Naantaliin. 

Onko tämä lopun alku?

Naantalin jalostamon tuotantoyksiköistä hävitetään tässä vaiheessa karkeasti arvioiden 25 – 30 %. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Turun alueen metallipajat, sekä myös valtakunnalliset reppufirmat, menettävät jatkossa ison osan säännöllisistä korjaus- ja ylläpitotehtävistään. Turun telakan kokonaistyöllisyysvaikutukset on tutkittu ja mielestämme olisi syytä tutkia ja arvioida myös Naantalin jalostamon välilliset työllisyysvaikutukset.

Aiheellista pelkoa on herättänyt, että suunnitteilla oleva hanke on vain alkua Naantalin koko tuotantotoiminnan lopettamiselle. Krakkausyksikkö on vuosikymmenet ollut se yksikkö jonka avulla on ollut mahdollista ylläpitää Naantalissa kannattavaa tuotantoa. Kun tuo yksikkö lopetetaan ja sen seurauksena ainakin viisi muuta, niin joudutaan investoimaan noin 60 miljoonaa käyttöhyödykkeisiin, koska krakkausyksikkö on myös monessa muussa yksikössä ja toiminnoissa tarvittavan polttokaasun ja höyryn pääasiallinen tuottaja. Nuo investointi tarvitaan myös siihen, että Naantalin jalostamoalue pystyy toimimaan paremmin varasto- ja jakelupisteenä. On vaikea uskoa, että Naantalissa kannattaa valmistaa kovin pitkään pelkästään polttoainekomponentteja Porvooseen kuljetettavaksi jatkojalostukseen ja sitten kuljettaa ne valmiina tuotteina takaisin Naantalin varastosäiliöihin jakelua varten. Ainakin äkkiä ajatellen tämä tuntuu aivan käsittämättömältä.

Koko Naantalin jalostamon lopettaminen on ollut varmasti useampaan otteeseen yhtiön johdon mielessä jo vuosikausia, mutta lopettamisen suuret kustannukset ovat estäneet toteuttamisen. Tästä syystä on ollut järkevämpää pitää laitos käynnissä vaikka vain marginaalisen pienelläkin rahallisella tuotolla, joskus ehkä myös pienellä tappiolla. Toki on niitäkin vuosia ollut, jolloin pieni ja pippurinen jalostamo on tehnyt kokoonsa nähden todella paljon rahaa joustavana uudistajana.

Nyt julkaistun toimintasuunnitelman seurauksena laitos muunnetaan asteittain pelkäksi varasto- ja jakelupisteeksi. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että ei tule niitä valtavia lopettamiskustannuksia, koska alue jää muutoin käyttöön, tuotantorauta saa ruostua rauhassa niille sijoilleen.

Paluu varastoksi

Varasto- ja jakelutoiminnot työllistävät vain kourallisen ihmisiä, eikä se laitteisto kulu samassa vauhdissa kuin tuotantorauta, joten tästä syystä tulemme menettämään todella suuren määrän teollisia ja luonnollisesti muitakin työpaikkoja. Pelkäämme, että vaikutukset tulevat olemaan nyt yhtiön kaunistellen ilmoittamaan verrattuna suhteellisen rajut koko Turun seudun työllisyyteen.

Työväenyhdistys puolustaa teollisuustyöpaikkoja

NTY katsoo, että teollisuustyöpaikkojen puolesta syytä miettiä mahdollisesti muitakin vaihtoehtoja. Jokin muu vaihtoehto voi olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, vaikkakin yhtiön lyhyen tähtäimen arviot osoittaisivat muuta. Onko tarpeeksi mietitty sellaisia vaihtoehtoja, jotka voisi tulevaisuudessa lisätä pääomistajan, sekä myös yhtiön edun mukaista toimintaa Naantalissa. Miksi Gasumin LNG terminaalia ei sijoiteta Tupavuoreen, jossa satama toiminnot ovat valmiina syvän väylän päätepisteessä.

Maailma ei ole vielä myöskään niin valmis eikä turvallinen, että pärjäisimme kokonaan ilman erilaisia polttonesteitä. Pitäisi myös arvioida, onko huoltovarmuuden kannalta liian haavoittuvaa keskittää niiden valmistus kokonaisuudessaan yhdelle paikkakunnalle, yhteen isoon teollisuuskompleksiin.

Valtionyhtiön johto ei ehkä pysty tekemään haluamaansa Naantalin tuotannon lopetuspäätöstä suoraan kertarytinällä. Pelkäämmekin, että hoidetaan siten, että tuotantorakenteet muutetaan sellaiseksi, että muutaman vuoden päästä tuotannon jatkaminen Naantalissa on helposti osoitettavissa järjettömäksi.


Suomi ei tule nousemaan luopumalla teollisuuden työpaikoista. Naantalin jalostamo on luonut Nesteen ja on perustana yhtiön koko toiminalle. Vaikka historialliset tekijät eivät tulevaisuutta ratkaisekaan, tuntee viisaan politiikan siitä, että monipuolisesti ja kaikki tekijät huomioon ottaen tehdään päätökset. 
Neste Oil vastaa omista päätöksistä mutta seuraukset ulottuvat laajasti yhtiön ulkopuolelle. Siksi nykyaikainen toiminta edellyttää yhteistyötä ensisijassa henkilöstön kanssa, mutta myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa on asioista neuvoteltava.
Toivomme, että Neste Oil selvittäisi ennen lopullisia päätöksiä kaikki tekijät ja neuvottelisi myös Naantalin kaupungin ja seudullisten viranomaisten kanssa paremmin tulevan toiminnan turvaavista vaihtoehtoisista mahdollisuuksista.

Kirjoituksen laativat keskustelun pohjalta Kimmo Aho ja Mikko Rönnholm

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!