Narsismin mannekiini

MenestyvC3A4tvainhuiputTaloussanomat20150116.JPG


Soini laskee vaaleissa Kreikan varaan :Perussuomalaiset sopeuttaisivat valtiontaloutta 2–3 miljardilla heti vaalikauden alussa. Leikkauslistaa ei kerrota, otsikoi HS lauantaivieraassa Timo Soinin haastattelun.
Haastattelu kulkee tuttuja latuja eikä siinä  ole mitään uutta, vanhan kertausta ja kulunutta sanahelinää. Kreikalla ei kaksia vaaleja voiteta. Olisi Suomessakin tekemistä, arvelevat yhä usemmat suomalaiset.
Mutta tarkemmin luettuna haastattelu on paljastava. Se on säännön vahvistava ja sen keskeinen sanoma on  yksinkertainen sana: Minä

"Sa­non, et­tä näin ei voi jat­kua, on saa­ta­va muu­tos, hal­li­tus on vaih­det­ta­va. Sa­non ih­mi­sil­le, et­tä ää­nes­tä mua. Sil­loin asiat muut­tu­vat."

"Työn vas­taan­ot­ta­mis­ta pi­tää suo­sia, työn tuot­ta­mis­ta pi­tää suo­sia. Työ­mark­ki­noil­le tar­vi­taan jous­toa ja pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta.
"Tä­mä­hän kuu­los­taa ihan EK:n Jyri Häkämieheltä."Ei kun Hä­kä­mies kuu­los­taa mi­nul­ta", Soi­ni nau­rah­taa.

Tiedetään, että valtaa pilaa ja absoluuttinen valta absoluuttisesti. Toinen politikan tekijää riivaava ”sairaus” on julkisuusriippuvuus; päivä on piloilla, jos iltapäivälehdistössä ei nimeä mainita. Kun vielä muistuttaa mustan auton takapenkistä, niin Timo Soinin karrikatyyri on piirretty.

Mutta Timo Soini vain vahvistaa ilmiön.

Hän vahvistaa säännön. Kysymys on yhteiskunnan laajemmasta kehityksestä: Minä tai me.
Tästä aiheesta on Taloussanomissa haastateltu lahjakkuustutkija emeritus proffa Kari Uusitalo puhunut:

Kumpi on sinulle tärkeämpää, minä vai me? Jos vastaat minä, saatat kuulua porukkaan, joka kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylän mukaan näyttää vastaisuudessa menestyvän yhä paremmin.
Kovien arvojen voittokulun kääntöpuoli on narsistinen tunnekylmyys ja piittaamattomuus toisista, sanoo Uusikylä Taloussanomien haastattelussa. Hänen mukaansa eriarvoisuus lisääntyy, mummot hylätään laitoksiin ja perheenjäsenet vieraantuvat toisistaan.

Tarvitaan viisautta ja oikeudenmukaisuutta

Uusikylä viittaa keväällä Suomessa käyneen Harvardin yliopiston kognitio- ja kasvatustieteen professorin Howard Gardnerin sanoihin. Gardner ei kritisoinut markkinataloutta sinänsä. Sen sijaan hän kritisoi sanaparia markkinatalous ja minä. Hänen mukaansa sanaparin pitäisi olla markkinatalous ja me.
Uusikylä peräänkuuluttaa viisautta, oikeudenmukaisuutta ja toisista huolehtimista. Vaikka aika ajoin politiikassakin puhutaan pehmeistä arvoista, hänen mielestään tekojen ja sanojen välillä on ristiriita.

Moni tokaisee, että Soinihan puhuu juuri niin kuin mekin tunnemme. Niinhän se on, että itsekeskeinen eteenpäin pyrkivä tietää, miten pärjää. Väitetään tutkimuksiin perustuen, että kansan tuntojen tavoitteluun kykenevät parhaiten itsekeskeiset ylöspäin hissaavat populistit. 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!