Naantalin tilinpäätös ihan hyvä ja Rasekon lausunto selvää puhetta

Naantali käsittle tilinpäätöstään kh:ssa 29.3.2016. Ihan hyvä lopputulos monesta toteutuneesta uhasta huolimatta:

Toimintamenojen yhteissumma toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja on hieman (72 000 eur) pienempi kuin 2014 tilinpäätöksessä. Henkilöstömenot jäivät 0,7 miljoonaa alle alkuperäisen talousarvion ja edellisenvuoden vastaavan luvun, vaikka lomapalkkavelan kasvu edellisestä vuodesta oli noin 700 000 euroa. Lomapalkkavelan kasvu aiheutui uuden palkkasovelluksen käyttöönotosta – sovellus laskee tiedot rekisteröityjen tietojen perusteella, kun aiemmin määrä perustui oletuslaskentaan.

Verotulot nousivat + 1,7 % (kaikki kunnat + 2,8 %). Verotulojen kasvu oli verolajeittain seuraava: kunnallisvero – 0,1 % (kaikki kunnat + 1,8 %), yhteisövero + 23,0 % (kaikki kunnat + 12,2 %) ja kiinteistövero + 1,7 % (kaikki kunnat + 10,9 %). Vuosikate oli asukasta kohti 485 euroa (vuoden 2014 tilinpäätöksessä894 euroa ja keskiarvo 2003 – 2014 oli 424 euroa).

Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 35,2 miljoonasta eurosta 31,0 miljoonaan euroon. Velkaa oli vuoden 2015 lopussa 1 634 euroa asukasta kohti. KH:n listan esittelyteksti

Rasekossa on taloudellisia paineita.
Naantali lausuu voimakkaasti käsityksensä suunnasta. Naantalin yksikkö on hyvässä vedossa ja kaupunki on satsannut sen edellytyksiin. Mitään hätiköityjä ratkaisuja ei hyväksytä.
Lausunto selkeydessään esimerkillisen hyvä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!