Naantalin talous hyvällä uralla, keskustakortteli starttasi ja sotelausunto lähti.

Tilikaudentuloskehitys20170327.JPG

Naantalin kaupungin vuoden tilinpäätös saatiin tänä vuonna aikataulun mukaisesti käsittelyyn.
Tilinpäätös on kaunista katsottavaa. Yllätykset olivat pääasiallisesti myönteisiä. Kaupunginhallituksen esityslistalla asia on selostettu seuraavasti:

Kaupungin toimintakate oli -91,2 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen 2,7 % (-88,8 milj. euroa). Toimintakate oli parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.
Vuosikate yli kaksinkertaistui verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja oli 10,5 miljoonaa euroa, noin 553 euroa/asukas (2015 noin 485 euroa/asukas; keskiarvo 2004 - 2015 oli 444 euroa).
Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 31,0 miljoonasta eurosta 27,8 miljoonaan euroon. Velkaa oli vuoden 2016 lopussa 1 462 euroa asukasta kohti.

Seuraavat tekijät vaikuttivat keskeisesti siihen, että tilikauden tulos on parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa:

 • Toimintatuotot ylittyivät 1,6 miljoonaa euroa.
 • Toimintamenot ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa. 
 • Verotulot ylittyivät 3,6 miljoonaa euroa. 
 • Valtionosuudet ylittyivät 0,5 miljoonaa euroa.
 • Rahoituserien nettotulo ylittyi 0,4 miljoonaa euroa.
 • Satunnaisia tuloja syntyi 0,3 miljoonaa euroa.
 • Poistot alittuivat 0,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä bruttoinvestointien toteuma on 9,0 miljoonaa euroa, kun varsinaisessa talousarviossa varauduttiin 10,1 miljoonan investointeihin.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti

 • merkitä tiedoksi tilikauden 2016 tuloksen 2 937 609,09 euroa
 • tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 70 451,52 euroa
 • purkaa maanostoon tehtyä varausta 1 000 000 euroa
 • merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän 4 008 060,61 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään
 • hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
 • lähettää tilinpäätöksen 2016 tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille

Tilinpäätöksen ylijäämä vastaa yhtä (1) veroprosenttia. Tämä herrättää erilaisia  ajatuksia ja palataan niihin myöhemmin.

Keksustakortteli meni Tarveasunnoille ja nyt jäädään odottamaan. Kenkkumaista on, että linja-autoille menevät ja sieltä tulevat joutuvat hankalampaan asemaan.

Sote-lausunto meni sellaisenaan; se oli asiallisen hyvä, kuten tällä palstalla on aikaisemmin kerrottu.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!