Naantalin on puolustettava paikallisia palvelujaan

Alla oleva Mikko Rönnholmin kirjoitus on ilmestynyt Nasta 1/2016 lehdessä

Aivan aluksi muutama julkiseen toimintaan liittyvä laki, periaate ja tauti:

Cyril Northcote Parkinsonin lait:

Ensimmäinen laki: Työllä on taipumus paisua ja viedä tekijältään kaikki aika, joka siihen on käytettävissä.
Toinen laki
: Menot nousevat automaattisesti yhtä suuriksi kuin tulot.
Kolmas laki: Vähenevän pätevyyden laki,
Triviaali laki: Organisaatiot keskittyvät suhteettoman paljon triviaaleihin asioihin

Wilhelm RichardWagnerin laki

Ennustaa, että teolliseen talouden kehitys lisää julkisten menojen osuutta kansantuotteesta.

Baumolin taudilla

Tarkoitetaan taloudellista ilmiötä, jossa tuottavuuden ja palkkojen kasvaessa useilla talouden aloilla myös niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvua ei ole tapahtunut, joudutaan nostamaan palkkoja. Palkannostopaine johtuu siitä, että tuottavuudeltaan heikommat alat joutuvat kilpailemaan työvoimasta muiden alojen kanssa.

Peterin periaate.

Työntekijä etenee urallaan, kunnes päätyy tehtävään, jossa ei ole täysin pätevä.

Yllä lainatut ”viisaudet” tunkevat mieleen joskus oman julkisen toiminnan yhteydessä. Sen yleensä onnistuu helposti torjumaan. Sen sijaan seurattaessa Suomessa tapahtunutta ja tapahtuvaan paikallista ja väliportaan hallinnon suunnittelua ja päätöksentekoa tulee vakuuttuneeksi, että noissa yllä kerrotuissa värikkäissä väitteissä on paljon perää.

Tämä ei ole puoluepoliittinen arvio; ikävä kyllä kyse on yleispätevyydestä.  On nimittäin käynyt niin, että kaikki suomalaiset puolueet ovat olleet edustettuina vuodesta 2005 alkaen tasavaltamme hallituksissa, jotka ovat suunnitelleet niin kutsuttuja hallinnon uudistuksia, joilla kestävyysvajetta on väitetty vähennettävän.  Heikosta valmistelusta ja yksipuolisella päätöksenteolla on tehty yli kymmenen vuoden aikana linjauksia: Ensimmäistä nimettiin Paras hankkeeksi, toista Työssäkäyntialueisiin perustuvaksi kuntarakenteeksi ja viimeisintä nyt Itsehallintoalueisiin perustuvaksi sote-uudistukseksi.
Etukäteen suunniteltuja palvelujen parannuksia ja taloudellisia tehostamistoimia on kehuttu monisanaisesti ilman tutkittua näyttöä ja perusteellista arviointia.

Pelkoni on, että Peterin periaate ja Parkinsonin kolmas laki pätemättömyydestä on toteutunut uudistuksia tehtäessä. 
Meille ollaan kehittämässä uutta hallintotasoa, jossa toteutuu Parkinsonin ensimmäinen laki hallinnollisen työn kasvusta. 
Jos kaavailtu maakunnalle annettavan verojen ja maksujen perimisoikeus toteuttaa Parkinsonin toisen lain; kaikki tulot käytetään menoihin.  Seurauksena on Wagnerin lain eli julkisen hallinnon paisumisen toteutuminen Baumolin taudin säestyksellä

Tavoiteltu kestävyysvaje voi pienenentyä ja palvelut tasapuolistua näissä olosuhteissa vain palveluja heikentämällä, kurjuutta jakamalla.
Ja tämä uhka on erityisesti Naantalin tyyppisellä suhteellisen notkean ja kohtalaisen hyvän palveluvarustuksen kehittäneelle kunnalle. 

Pitkän luottamushenkilökauteni aikana olen saanut olla monissa julkisten palvelujen kehityshankkeissa mukana. Niitä on ohjattu lainsäädännöllä ja paikallisesti räätälöitynä niistä on tullut Naantalissa kelvollisia, jopa hyviä.  Niiden toteuttamiseksi on voinut olla puolustamassa korkeahkoa kuntaverotusta. 

Nyt näyttää siltä, että olemme saamassa uudistuksen, jonka onnistumismahdollisuusksiin on ylivoimaista uskoa. Muutosten sivuvaikutukset suorastaan pelottavat. Vaaleilla valittujen hallinnoima ja verotusoikeuden omaava väliporras on epäilyttävä keksintö. Se on loikka, jonka laatuista ei normaalioloissa ole Suomessa otettu. Siksi Naantalin pitää päättäväisesti puolustaa kunnallista toimintaa niin terveyden huollossa kuin erityisesti sosiaalipalveluissa. 

 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!