Naantalin Mannerpuolen osayleiskaava kovan linjan mukaisena nähtäville.

Naantalin Mannerpuolen osayleiskaavan käsittely oli edennyt vihdoin kaupunginhallitukseen, jossa oli äänestysten vuoro.

Hannu Aalto, sd esitti Sirpa Hagsbergin, sd kannattamana perusteluineen seuraavan ehdotuksen.

Sosialidemokraatit ovat käsittelyn aikana tehneet ehdotuksia yleiskaavan parantamiseksi ja toivoneet, että esitystemme pohjalta olisi vähintään tehty selvät kaavaehdotuksen konsulttien ja asiaa valmistelleiden virkamiesten toimesta. Tähän asialliseen vaatimukseen ei ole haluttu enemmistön taholta ryhtyä, vaan on yksipuolisesti ajettu lähes alkuperäistä paljon kritiikkiä saanutta ehdotusta.
Viimeksi kaupungin suunnittelujaostossa ei asiallista toivomustamme haluttu ottaa huomioon. Seuraava esityksemme hävisi äänestyksessä: 

Keskustelun aikana Kimmo Aho ehdotti Sirpa Hagsbergin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

• Mahdollistetaan Aurinkotien ja junaradan väliselle, Ruonan ojasta Maijamäen pientaloihin rajoittuvalle alueelle kerrostalorakentaminen maanalaisella pysäköinnillä.

•Poistetaan asuntorakentamisen mahdollisuus leirintäalueen, Kuparivuoren lakialueen, Lammasluodon ja Kalevanlahden itärannan mereen osoitetulla kohdalta.

Edellä mainituista syistä johtuen joudumme nyt esittämään, että kaavaesitys pannaan julkisesti nähtäville siten muutettuna, että

1.  Kuparivuorelle Mannerheiminkadun jatkeen lounaan puolelle ei sallita asumista

2.  Leirintäalueen asuntorakentamista salliva merkintä poistettaisiin.

3.  Kalevanlahden itärannalle vesialueelle ehdotettu rakentamismahdollisuus poistetaan.

4.  Nk. Lammasluodon asunto rakennusalue poistetaan. 

5.  Aurinkotien ja junaradan väliselle, Ruonanojasta Maijamäen pientaloihin rajoittuvalle alueelle kaavoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen alueeksi asuntoja ja muita alueeseen sopivia tarkoituksia varten.  Onnistuneen kaupunkikuvan ja viihtyisän alueen varmistamiskeksi alueelle varattaan mahdollisuus maanalaiseen pysäköintiin, jota voidaan käyttää myös läheisen kylpylän tarpeisiin.

6.  Kylpylän ja siihen rajoittuvalle pysäköintialueelle tehtäisiin kehittämisvarausmerkintä.

Äänestyksessä Aallon ehdotukset hävisivät kohdissa 1-3 äänin 7-4; Kohdassa 4 äänestystulos oli 6-5 ja kohdassa 5 tuli tulokseksi 8-3 ja kohdassa 6 tulos oli 7-3- yksi tyhjä.

Vilhelm Junnila, ps teki Terhi Kärkkäisen, vas kannattamana Meri Taimon alueelta poistettaisiin asuintalorakentamista n. puolet esitetystä määrästä. Tämä esitys hävisi äänin 6-5.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!