Naantalin luottamushenkilöpaikkojen jako

Naantalissa näki päivänvalon Ryhmä 15, joka muodostuu Keskustasta, RKP:stä, Vihreistä, Perussuomalaisista ja Kristillisdemokraateista. Ryhmä  onnistui saamaan kaikille hyvät paikat hallituspöydän ympäriltä.
Kokoomuksen yhden haallituspaikan menetys korvautui puolikkaalla valtuuston puheenjohtajuudella ja uudella valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan paikalla.
SDP yhdessä vasemmistoliiton kanssa sai hallitukseen ja sen konsernijaostoon  kolme jäsentä ja puolikkaan valtuuston puheenjohtajan paikan.
Ryhmät täyttävät paikat omissa kokouksissaan.
Sosialidemokraattien päätöksen paikoista tekee NTY:n yleinen kokous johtokunnan ja valtuustoryhmän ehdotuksesta.

Tässä alla ryhmien yhteisen tiedote:

NAANTALIN VALTUUSTORYHMIEN VÄLINEN PAIKKAJAKO TULEVALLE VALTUUSTOKAUDELLE

Naantalin poliittiset ryhmät ovat päässeet yksimielisyyteen luottamuspaikoista tulevalle valtuustokaudelle.
Ryhmien välillä sovittu paikkajako noudattaa seuraavaa ryhmäjakoa.
KOK = Kokoomus, 16 valtuutettua.
R15 = Ryhmä 15 eli Vihreät, Keskusta&RKP, Perussuomalaiset ja Kristilliset,  yhteensä 15 valtuutettua.
SDP = SDP ja VAS, yhteensä 12 valtuutettua.
1. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudet

Valtuuston puheenjohtajuus jaetaan SDP ja Kokoomuksen kesken.
Ensimmäisenä vuonna paikka on SDP ja kahtena seuraavana KOK sekä viimeisenä vuonna SDP.Valtuuston 1.vpj paikka Kesk; Valtuuston 2. vpj paikka ensimmäisenä vuonna Kok, seuraavat kaksi vuotta SDP ja viimeinen vuosi KOK; Valtuuston 3. vpj paikka KOK

2. Kaupunginhallitus
KH pj KOK:KH 1.vpj PS;KH 2. vpj SDP
Lisäksi: KOK yhteensä 3 jäsentä; SDP yhteensä 2 jäsentä: Vihreät 1,5 jäsen; Kesk 1 jäsen; KD 0,5 jäsen

3. Konsernijaosto :KJ pj KOK ;4. Keskusvaali ltk; PJ KOK; 5. Koulutus ltk: PJ VIHR
6. Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk:Pj SDP; 7.  Ympäristö- ja rakennus ltk :PJ KOK
8. Tekninen ltk: PJ KOK ;10. Sote ltk:PJ KOK
12. Saaristo ltk.PJ Kesk,; 13. Tarkastus ltk: PJ KOK

KONSERNIYHTIÖT
14. Naantalin vuokratalot oy: PJ SDP; 15. Naantalin Satama OY:PJ KOK;
16. Naantalin Energia OY:PJ KOK; 17. Naantalin matkailu Oy PJ PS

Muut luottamuspaikat jaetaan myöhemmin yhdessä sopien niin, että ne voidaan täyttää kesäkuussa. Henkilövalinnoista ja tarkemmasta jaosta kerrotaan myöhemmin toukokuun aikana.


 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!