Naantalin kouluverkkoselvityksen virkamiesehdotus on valmis, mutta ei julkinen

MitC3A4mehaluammelapsillemme2018018.JPG

Kouluverkkoselvityksestä on valmistunut virkamiesjohdon esitys, jota esiteltiin valtuutetuille ja muille  päättäjille 18.1.2018 Suovuoren koulussa . Ehdotus on salainen, en tosin tiedä miksi -  siksi en lopputulosta esittele.

Sen sijaan muistelen vanhaa suunnitelmaa, jonka konsultit (Granlund Oy) tekivät vuonna 2016, ja joka luonnollisesti on ollut ainakin yhtenä lähtökohtana virkamiespohdinnoille. Tässä alla kaapatut kuvat ovat tuosta raportista.

Tällä mallilla siis kouluverkkoa tiivistämällä arvioitiin saatavan merkittäviä säästöjä:

Säästöjen sisältö, kuten arvata saattaa tulee toiminnalliselta puolelta, joissa henkilökunnan määrä näyttelee pääosaa ja tässä se on sanottu tiivistetysti, mitä opettajien kohdalla olis käymässä. Yhteensä 48 kasvattajan vähennystä.

Henkilöstötarve

Vuoteen 2025 mennessä henkilöstötarve muuttuisi seuraavalla tavalla, mikäli malli toteutetaan tässä selvityksessä ehdotetussa muodossa:

Varhaiskasvatuksen osalta tavoiteverkon henkilöstötarve olisi 12 henkilöä nykyistä vähemmän, joka tarkoittaisi noin 1,2 henkilön vähennystä vuodessa. 

Esiopetuksessa ryhmiä olisi tavoiteverkossa 2 nykyistä vähemmän. Perusopetuk-sen osalta ryhmiä olisi alakouluissa 19 ja yläkouluissa 15 nykyistä vähemmän.  Huomioiden pelkästään opetushenkilökunnan osuus tarkoittaisi tämä noin 36 opettajaa nykyistä vähemmän, tarkoittaen 3,6 opettajan vähenemistä vuosittain. 

Yhteenveto

Edellä esitetyn mallin perusteella Naantalissa olisi mahdollista säästää vuodessa noin 5,65 miljoonaa euroa ja luopua 29.000 kiinteistöneliöstä.  On tärkeä huomioi-da, että esitetyt säästöt muodostuvat oppimista paremmin tukevissa tiloissa ja edel-lyttävät verkon kokonaisvaltaista uudistamista esitetyn mukaisesti.

Nyt esitetyssä ehdotuksessa oli lähdetty toiminnallisesta puolesta liikkeelle ja lähtökohta oli opetuksellinen, kun taas Granlundin parin vuoden takainen raportti keskittyi teknisiin ratkaisuihin. 
Säästöistä ei nyt juuri puhuttu  eikä liioin kustannuksista  ollut mainintoja.

Asetelma oli kuin vanhassa koulussa:
Opettaja sanoo miten se on ja ”parhaat” oppilaat nyökkäilivät.

Vanhan puupulpetti koulun käyneenä uskon, että kouluympäristöä ja oppilaiden viihtyisyyttä voi lisätä, ja että se parantaisi oppimistuloksia. Muistelen myös, että Suomen koulut pärjäävät monissa tuloksissa paitsi kouluviihtyvyydessä. Sellaisiin asioihin on  syytä kiinnittää huomiota. Toisaalta tunnustan luulevani, että opettajan osaaminen ja läsnäolo ovat sittenkin merkittävimpiä tekijöitä eikä välttämättä suuri ole kaunista.
Omista ei niin hyvistä muistoista huolimatta perinteitäkään ei saisi unohtaa, vaikka ymmärrän, että uusissa olosuhteissa on helpompi kehittää moderneja konsepteja.

Enkä voi olla muistamatta, että SDP:n puheenjohtaja menneen laman aikana ehdotti uusien koulurakennusten rakentamista näistä ja työllisyys syistä.

Kuvakaappaus on paljon puhuvasta rehtorin alustuksesta


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!