Naantalin keskustan kaavallinen Iisakin kirkko

kesksutankaava20141023.JPG

Naantalin keskustan rakennemallin suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2008. Väliraportti esiteltiin helmikuussa 2009 yleisötilaisuus oli huhtikuussa 2009. Ensimmäinen Loppuraportti esiteltiin ensimmäisen kerran syykuussa 2009 , toisen kerran lokakuussa ja kolmannen kerran maaliskuussa 2010 ja toinen yleisötilaisuus oli toukokuussa 2010 ja lopullinen  loppuraportti on tullut käsittelyyn syyskuussa 2010.Ja sitten asia pantiin pöydälle, kunnes keksittiin arkkitehtikilpailu, jonka palkintolautakunta päätti 5.2.2013 asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Taikurin hattu” ja esittää sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi. Jatkotyössä voidaan hyödyntää myös muiden kilpailutöiden esille tuomia ratkaisuja. Toiselle sijalle asetettiin ehdotus ”Copperfield” ja kunniamaininta annettiin ehdotukselle ”Trimantti”.

Näin sitten jatkotyö on edennyt ja puolentoista vuoden manakeloinnin jälkeen jälkeen on tulevan kaavaehdotuksen lähtökohdat päätettävänä kaupunginhallituksessa. Ehdotuksessa on runsaat rakennusoikeutta n. 21.000 k-m2 . Havainnekaavaluonnos on liitteenä.

Kaupunginjohtajan esitys kuuluu:

Kaupunginhallitus antaa maankäyttöosastolle seuraavan ohjeen valmistella keskustakorttelien ase ma kaava muutosehdotus ja tonttijaon muutosehdotus nähtäville asettamista varten:

Keskustakorttelien asemakaavamuutosehdotus perustuu vaihto ehtoon VE4c.

Asemakaavamuutoksen asemakaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esityksen mukaiset lukuun ottamatta asuintiloja, joissa autopaikka vaatimus on 1 ap / 85 k-m².
Palveluasumisen ja erityisasumisen autopaikkavaatimus on 1 ap / 150 k-m²
ja liiketilojen 1 ap / 50 k-m².
Terveyskeskuksen toimintaa varten autopaikkavaatimus on 1 ap / 100 k-m².

Lisäksi maankäyttöosastolle annetaan tehtäväksi valmistella aikaisemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti tonttien luovutusehdot.

Tämän jälkeen laaditaan asemakaava ja kaava pannaan nähtäville ja se hyväksytään. Siitä ehkä valitetaan. Jos kaikki menee hyvin voi alue olla rakennuskelpoinen vuonna 2016, mutta huonoimmassa tapauksessa vietetään kaavoituksen 10-vuotispäivää ennen sen vahvistumista. Ja sitten on vielä toteutus. Onko esitys realistinen ja toteutuskelpoinen eli haluaako rakennuttaja / rakentaja lähteä projektiin ja millä ehdoille??+

Tämä on ollut sellainen valtapuolue Kokoomuksen Iisakin kirkko.  Jännityksellä seuraamme, että mitä vielä keksitään, jotta voidaan taas tomerasti vaatia tehokkuutta päätöksentekoon!

Ps. Eihän täällä mitään hätää ole, kun juuri saadun tiedon mukaan Naantalin alkuvuoden asukasluvun kehitys näyttää olevan loistavalla kahden (2) asukkaan kasvu-uralla!TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!