Naantalin henkilöstökertomus on parantunut

NaantalinhenkilC3B6kunta20140407.JPG

Naantalin henkilöstökertomus on tärkeä asiakirja. Sitä on kehitetty ja nyt sen informatiivinen luoden pohjaa tulevalle suunnittelulle. Asiakirjasta voi nähdä kehityksen kaaria, niin määrän kustannusten, sairaspoissaolojen ja eläköitymisen osalta.

tä kehitystä.
Henkilöstön kokonaismäärä on kääntynyt laskuun ja palkkakustannusten nousu on pienentynyt. Tässä alla olevassa kuviossa vasemmalla puolella on euromääräinen kehitys ja oikeanpuoleisessa on prosentuaalinen kustannusten nousu. Tämä on hyvä esimerkki miten kuvioista voi saada erilaisen käsityksen; euromääräinen nousu ampuu ylöspäin ja prosentuaalinen taas alaspäin. Samasta asiasta on kuitenkin kysymys.TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!