Naantaliin runnataan yleiskaavaa

Tällä palstalla on yritetty tehdä rakentavia ehdotuksia Naantalin rantojen pelastamiseksi ja rakentamisen sijoittamiseksi tarkoituksenmukaisten liikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen.
Naantalin kaupunginhallituksen suunnittelujaosto virkamiesten asiantunemattomalla johdatuksella on tekemässä pitkälle vaikuttavaia virhelinjauksia. Kovakorvaisuus sosialidemokraattien ehdotuksia vastaan tuntuu tarkoitushakuiselta keinolta hyydyttää kaupungin melko kuolleessa tilassa ollut rakantaminen valitusrumpan seurauksena pitkiksi ajoiksi.  Tässä alla olevasta äänestyslutettelosta on helppo päätellä Naantalin jalokivistä puhuvien  todelline linja. Näyttää siltä, että  jaoston päättäjien enemmistö on piittaamaton KANTAKAUPUNGIN ASUKKAIDEN TOIVOMUKSILLE.

 

1. Kimmo Aho esitti ja Hagsberg kannatti, että leirintäalueelle ei tulisi sijoittaa asumista. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohja ehdotuksen puolesta äänestivät Gustafsson, Junnila, Saksi, Valtonen ja Lindström ja Ahon ehdotusta äänestivät Aho ja Hagsberg.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunki suunnittelu jaoston hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5-2.

2. Kimmo Aho esitti ja Hagsberg kannatti, että Kuparivuoren lakialueelle, johon on mitoituskartassa osoitettu kaksi asuin rakennusta, ei osoiteta asumista vaan Kuparivuoren alueelle sallitaan vain urheilua ja liikuntaa palvelevia toimintoja. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohja ehdotuksen puolesta äänestivät Gustafsson, Saksi, Valtonen ja Lindström ja Ahon ehdotusta äänestivät Aho, Hagsberg ja Junnila.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunki suunnittelu jaoston hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 4-3.

3. Kimmo Aho esitti ja Hagsberg kannatti, että radanvarren ja
Opintien koulukeskuksen väliselle
PY-alueelle sijoitetaan kerros taloasumista ja maanalaista pysäköintiä. Kaupunginjohtaja muutti tältä alueelta ehdotustaan siten, että PY-alue muutetaan osittain C-alueeksi.Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan muutetun pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Gustafsson, Junnila, Saksi,Valtonen ja Lindström ja Ahon ehdotusta äänestivät Aho ja Hagsberg. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunki suunnitte lujaoston hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5-2.

4. Junnila esitti ja Aho kannatti, että Lammasluotoon ei tulisi sijoittaa asumista.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohja ehdotuksen puolesta äänestivät Gustafsson, Saksi, Valtonen ja Lindströ ja Junnilan ehdotusta äänestivät Junnila, Aho ja Hagsberg.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunki suunnittelujaoston hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 4-3.

5. Kimmo Aho esitti ja Hagsberg kannatti, että Kylpylälahden itä osan kohdalla meren päälle suunnitellut rakennukset poistetaan ja Ruonan kallioille tutkitaan terassitalojen mahdollisuutta. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohja ehdotuksen puolesta äänestivät Gustafsson, Junnila, Saksi, Valtonen ja Lindström ja Ahon ehdotusta äänestivät Aho ja Hagsberg.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunki suunnittelujaoston hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5-2.

Lisäksi kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan Meri-Taimon kohdalla siten, että alueen etelä-osaan Pirttiluodotien pohjoispuolelle osoitetaan AK merkinnällä oleva alue. Muilta osin alue merkitään AP-alueeksi

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!