Naantali - Neste

NaantaliNesteTS20150327.JPG

Ylen Turku radion toimittaja Yrjö Hjelt (ei tietojemme mukaan sukua edesmenneelle Pekka Hjeltille) sai tiistaina 24.3.2015 maanantaisen  kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen pöydälleen salaisen esityslistan ja varmaan muutakin informaatiota.
Taas kerran kävi, kuten usein; lyö leimaan salainen, jos haluat asialle julkisuutta. Eli säännön mukaisesti edettiin tälläkin kerralla.

Valtuutetuista muutamat halusivat saada julkisuutta vaatimalla avoimuutta ja epäillä salailua. Vihreille ja vasemmistoliitolle tämä on tavanomaista retoriikkaa ja taas Kokoomuksen ehdokkaalle vaalitaktista profilointia. Muut ilmeisesti, kun heitä ei ole referoitu, ovat ottaneet asian asiana tietoisena siitä, että ennen lopullista päätöksen tekoa kissa on pöydällä.

Kaupunki on julkaissut tiedotteen

NAANTALIN KAUPUNGIN JA NESTE OIL OYJ:N VÄLISET NEUVOTTELUT

Naantalin kaupunki ja Neste Oil Oyj neuvottelevat luottamuksellisesti Naantalin satamaan, Nesteen satamaan ja satamamaksuihin liittyvistä asioista satamalakien kumoamisesta johtuen. Osapuolet ovat pitäneet parhaana menettelytapana sitä, että näkemyseroihin haetaan neuvotteluratkaisua täysin luottamuksellisissa neuvotteluissa.
Neste Oil Oy:n osuus Naantalin sataman maksuista on ollut vuosina 2012 – 2014 keskimäärin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.Neuvotteluille on varattu aikaa 30.4.2015 saakka. Naantalin kaupunki tiedottaa asiasta neuvottelujen päätyttyä.

Turun Sanomat uutisoi, kuten oheisesta liitteestä ilmenee, jutun taustoineen asiallisesti.

Ongelman hoitamisen kannalta hankalaa on, että tällaisessa tapauksessa niin helposti puolin ja toisin asenteet kärjistyvät ja pitkän hyvän yhteistyön traditio joutuu koetuksella.
Pelinpolitiikassa oman profiilin korottamiseen on suuri kiusaus: Julkisuuteen on kiva tulla kaupungin etujen puolustajana esimerkiksi siten, että jää vähemmistöön päätöstä tehtäessä.
Naantalissa on ihan muutamaa erityistapausta lukuun ottamatta ollut perinteenä, että suurista asioissa on löydetty yhteinen linja. Neste on Naantalin suuri kysymys.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!