Naantali esitti perustellun sote lausunnon ja selvittää tiloja

Naantalin antoi kh:ssa kriittisen lausunnon sote- maakuntahallintouudistuksesta. Teksti oli harkittua ja siinä painotettiin monimutkaiseen asiaan liittyviä monia vaikeuksia. Epäilyksiä herätti taloudelliset mahdollisuudet selviytyä ja pelkona oli myös verotuksen nousu ja liian kireä aikataulu.
Sosialidemokraatti yhtyivät lausuntoon, mutta olivat liittäneet pöytäkirjaan oman perusnäkemyksensä, jota on NTY:n puheenjohtaja selostanut Seutusanomien artikkelissa, joka on kirjoituksia palstalla.

Kesti-Maaria juttu lajenee. Home yms. selvitykset tehdään ja vaihtoehtoiseksi paikaksi on esitetty Vapaa-aika tullia, josta sieltä  on siirretty homepelkojen vuoksi toimintoja pois.
Suovuoren päiväkodinkin, mikäli se tyhjene, käyttöä arvioidaan ja tietenkin Kristoffersalin toimivuuden parantamista tutkitaan.
Ehkä tähän tulee joku selvyys ja ehkäpä keksuteluyhteys paranee ja yhteisymmärrys kasvaa tai sitten ei.
Aika näyttä. Eikä kulttuuri pidä heittää rakennusten pesuveden mukana pihalle.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!