NaaMa naftaliiniin

Naamastasaadutlausunnot20160215.jpg

Naantalin-Maskun liitosehdotus ei saanut kannatusta annetuissa lausunnoissa. Kaikki niin Maskuun kuin Naantaliin lähetetyt olivat liitosta vastaan. Lausuntojen määrä oli vähäinen. Se johtuu kuten aikaisemmin on todettu kiinnostuksen puutteesta yhtäällä ja toisaalta siitä, että valittujen edustajien on homma hoidettava.  Vaikka vastauksia ei enempää tullut oli kysyminen tarpeellista ja vastaaminen kiitosta ansaitsevaa kansalaisaktiivisuutta.

Muut turhinakin pidetyt selvitykset antoivat virkamiehille vahvan perusta tehdä ehdotus kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen päätyi asian eri näkökohdat punniten kielteiseen lausuntoon. Hänen perusteluosan loppu kuuluu:

Kun verrataan kuntajakoselvittäjien ehdottamaa Naantalin ja Maskun yhdistymistä ja Naantalin jatkamista itsenäisenä kaupunkina, on jälkimmäinen vaihtoehto Naantalin asukkaiden edun mukainen. Naantalin kaupunki on yhdys kuntarakenteeltaan toimiva ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen saaristokaupunki, joka tarjoaa asukkailleen tarvetta vastaavat ja riittävät peruspalvelut. Naantalilla on riittävät taloudelliset voimavarat toimia itsenäisenä

kaupunkina, mikäli valtiovallan toimenpiteet tai elinkeinoelämän muutokset eivät kohtuuttomasti heikennä taloutta. On todennäköistä, että Naantalin kaupungin talous heikkenisi ja Naantalin nykyisten asukkaiden verotus kiristyisi yhdistymisen seurauksena. Yhteenvetona voidaan päätyä arvioon, ettei ehdotettu Naantalin ja Maskun liitos parantaisi

 kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai edistä kunnan toimintakykyä

 alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita

 alueen elinkeinojen toimintamahdollisuutta tai

 alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Naantalin ja Maskun kunnilla on nykyisin vähän keskinäistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa on perusteltua asettaa tavoitteeksi molempia kuntia hyödyttävän yhteistyön määrätietoinen lisääminen.

Kaikki edellä mainittu on perusteltua. Prosessi mukana olleet varmaankin muistavat, että tämä esitys on suuremman kokonaisuuden ennen muuta Suur-Turun rakentamiseen liittyvä ehdotus.

Naantali ja Masku ovat läheiset, kuten tässä on kirjoitettu. Vesi ja historia yhdistävät maantieteellisesti, mutta toiminnot ovat erilliset eikä synergia etuja ole jurikaan saavutettavissa.
Ps.
Henkilökohtaisesti Masku on minulle muodollista etäsyyttä läheisempi. (mr)


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!