Naa- Ma peruslukemissa kuntalaisten arvioitavana

Naantali- Masku konsulttiselvitys on julkistettu ja sitä on päälisin puolin referoitu. Selvitys on syventänyt ja päivittänyt aikaisempaa kuntajakoselvittäjien ehdotusta. Jo kuntajaon hektisinä hetkinä tulin sanoneeksi, että vaikkei näistä mitään liitoksia seuraisikaan, niin selvitykset ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia.

Tästä tietopatterista voi sanoa samaa. Turhasta työstä ei ole kysymys. Paljon tietoa, sellaistakin, jota ei aina tule ajatelleeksikaan. Jälkeen päin tietenkin tuntuu, että noinhan sen pitääkin olla. Mutta siinä on mukana selvityksien antamaa tietoa.

Tässä yhteydessä esitän yhden aineistosta kopioiden kuvan, joka kertoo, että ei täällä ihan kauhean huonoja olla. Oheinen kuvio kertoo, että palvelut hoidetaan tällä kohtuullisin kustannuksia eli selkeästi alle maan keskimääräisen ja verrokkikuntien tason.

Näillä perusteilla voisi tehdä johtopäätöksen, että jos Suomessa kuntien kustannukset olisivat Naantali- Masku tasolla säästyisi julkisia menoja kuusi (6) miljardia euroa vuodessa. Tällä tarkkuudella olevia lukuja on ilma ollut sakeana, kun rakenneuudistuksista on puhuttu.
Asiallisesti arviota voi kritisoida osin maantieteeseen, ikärakenteeseen yms. tekijöihin liittyvien tekijöiden erilaisuuden unohtamisesta. Mutta ei tämä kuvaa muuta; Masku ja Naantali ovat kelvollisesti hoidettuja yksikköjä, mistä taas seuraa, että mitään merkittäviä etuja tai säästöjä ei tässä tapauksessa voi saada aikaan varsinkaan kun yksiköt sijaitsevat tosistaan melko etäällä.

Mutta nyt on aika asukkaiden perehtyä asioihin. Materiaali tulee pyhien välipäivinä nähtäville ja sen perusteella kansa kaikki valtias on lausunto vuorossa. Sen jälkeen helmikuussa pyrimme ottamaan kantaa kunnallisissa poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä.

Liitän tähän juttuun viimeisimmän melkein yli 80 sivuisen raportin aiheesta. Mielenkiintoista luettavaa paperista löytyy. Eikä tarvitse olla rivien välistä lukija, löytääkseen HT Eero Laesterän arvion aiheesta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!