MUTU = MUNSTA TUNTUU - riittää. oikeasta tiedosta ja sivistyksestä ei niin väliä.

Velkuankoulu100v.JPG

Palveluverkkosuunnitelma etenee ja kysyvälle ei vastata joko tiedon puutteen tai tarkoituksenmukaisen suurpiirteisyyden takia.
Koulutuslautakunnassa 27.3.2018  sosialidemokraattien Hannele Vienonen teki esityksen,

että Luonnonmaan tilanne lienee kaikkein akuutein ratkaistava, siksi ajatuksemme tässä vaiheessa olisi, että koulutuslautakunnassa suunnitelmaa ei hyväksyttäisi vaan tehtäisiin seuraava ehdotus: Ehdotamme että Luonnonmaan tilanne otetaan erilliseen valmisteluun ja muuten suunnitelma annetaan tässä vaiheessa kh:lle tiedoksi.

Ehdotusta kannattivat vain sosialidemokraatit Anu Jahvanainen ja Juha Takanen. Kuuroille korville kaikuivat ehdotuksen lyhyet ja rakentavat perustelut:

Suunnitelmassa on paljon hyvää, ei ole kuitenkaan syytä sitoa käsiä näin suuriin muutoksiin tässä vaiheessa. Yhdessä sovittuun ja päätettyyn aikatauluun tullaan varmasti vetoamaan ja toivotaan kokonaisratkaisun tekemistä. Virkamiehet todennäköisesti perustelevat haluaan saada asiaan ratkaisu myös sillä, että asiaa on valmisteltu pitkään. Kumpikaan näistä perusteluista ei ole syy hyväksyä suunnitelmaa ennen kuin avoimiin kysymyksiin saadaan selvät vastaukset ja ne voidaan ottaa huomioon esitystä arvioitaessa.
Tärkeää on myös se, ettei turhaan ruveta korjaamaan myös sellaista mikä ei ole rikki.

Kysymys on huolestuttavan puutteellisesta ja vieheellisestä valmistelusta:

Tässä yksi karkea esimerkki:

Vs. koulutoimenjohtajan Rannikkoseudun esittelyssä kerrottiin, että Kuparivuoren oppilaista noin puolet tulee Luonnonmaalta, joten heidän koulumatkansa lyhenisi.

Hankkimiemme tietojen mukaisesti Kuparivuoressa on oppilaita  281 ja Luonnonmaalta heistä on 74.Tämä on  26,3%  joka on jako-osien tarkkuudella noin neljännes. Koulutoimenjohtaja liioittelee luonnonmaalaisten määrää  79 prosentilla.
Tuskinpa sitä väitettyä matkankaan muutosta on laskettu!

Ollaanko Naantalissakin siirrytty maailmalta tuttuun tosiasioista piittaamattomaan informaatioon, vai onko kysymys osaamattomuudesta? Molempi pahempi.

Sosialidemokraattien keskeisin huolenaihe ja perustelu lisäselvityksien saamisella on se, että suunnitelmaa ei mielestämme voi tällaisenaan vielä hyväksyä, siinä on vielä aivan liikaa avoimia kysymyksiä; asukasluku- ja oppilasmääräennusteet ovat puutteellisia, ei ole arviota tarvittavista investoinneista, ei ole arviota henkilökunnan tarpeen määrän kehityksestä, ei suunnitelmaa lopetettavaksi aiottujen tilojen käytöstä. Näin ollen ei voida tehdä mitään taloudellisia arvioita tai vertailuja.

Muistamme, että koko ruljanssi sai alkunsa parin vuoden takaisesta konsulttiselvityksestä, jossa esitettiin mm:ssa Velkuan koulun lakkauttamista. Voimakkaat reaktiot ja lähestyvät vaalit siirsivät asian virkamiesvalmisteluun, jossa saariston toiveita on kuultu.

Perinteillä ja historialla ei sen sijaan 575 vuotiaassa Naantalissa näytä olevan painoa. Ehkä siksi ei puhuta palveluverkkojen yhteydessä sivistyksestä koulutusta laajempana käsitteenä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!