Muistutukset vaikuttavat, mutta periaatteet ratkaisevat

Yleiskaavamuistuttukset20150907.JPG

Naantalin mannerpuolen yleiskaava kiinnostaa. Naantalilaiset ovat heränneet. Epäilys salakähmäisyydestä on hyvä piristyspilleri! 80 muistutusta, joissa kymmeniä allekirjoituksia on aktiivisuuden ennätyksiä Naantalissa. Tämän lisäksi ovat sitten vielä adressit aihepiiriin liittyen.

Muistutuksissa on paljon, kuten pitääkin omaan ympäristöön liittyviä. Ei meidän takapihalle henki (NIMBY) kuuluu luonnollisesti asiaan, eikä siinäkään ole pahaa, sillä oman näkökulman esiin tuomista tarvitaan, jotta saavutettaisiin siedettävä tasapaino laaja-alaisemman ja yksilöllisen intressin välille.

Yleiseltä kannalta nousi pari asiaa ylitse muiden: Ylimitoitus ja ympäristöarvojen korostus.


Kaavoituksessa on luonnollisesti perustelua varautua, mutta liika on liikaa ja siksi varmaan kannatta niin asuinalueita, kuin kaupallistenkin palvelujen määriä arvioida realistisemmin.

Ympäristöarvoissa nousevat Naantalia ympäröivän meren ja rantaviivan sekä kallioidemme korostaminen.
Niiden osalta on varmaan selvä ylilyönti ulottaa keskusta alue Kuparivuoren päälle ja koko Ristirannan esittämien kerrostaloalueeksi. Urheilukenttämme on harvinaisen hieno ja se ympärille sopii yleistä käyttö ja siihen  liittyvää pienipiirteistä rakentamista. Nyt ei näytä myöskään olevan mahdollisuuksia siirtää toimintoja alueelta muualle, joten nykypohjalta kannatta jatkaa ja ottaa asumiskäyttöön vain alemmat osat Uolevi Raaden ja Kuparivuoren kadun varrelta. Niiden rakentamisella tuetaan samalla nykyistä keskustaa.

Kuparivuoren nykykäytön jatkumisesta seuraa, että Kalevanniemen – Maijamäen varaus yleiseen käyttöön on tarpeeton ja alue voidaan ottaa asumiskäyttöön tehokkaana maanalaiseen pysäköintiin tukeutuvana alueena.
Alue on lähellä merta, kylpylää, keskustaa ja joukoliikennelinjoja.Tehokkaasti toteuttevalta alueelta löytyvät ne kerrosalat, jotka poistuvat Lammasluotoon, Ruonan edustalle sekä Taimon rantaan ajatelluista ja sinne huonosti sopivista kerrostaloista.

Pientalokaavojen tiivistäminen on varmaan viisasta ja taloudellisesti perusteltua. Laajentaminen vaatii harkintaa ja sellaisia ratkaisuja, etteivät nykyset asuntokadut joudu liiallisen liikenteen rasittamiksi.
On kyseenlaista löytyykö kysyntää kaupallisille suuralueille, joten niiden kaavoittamisessa kannatta pysyä kohtuudessa ja vaihtoehtoisuudessa.

Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti korostaneet tässä esitettyjä näkemyksiä kaavoituksen aiakisemmissa vaiheissa ja sitä työtä jatketaan  kaavaehdotuksen käsittelyn edetessä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!