Monikulttuurisuus ja terrorismi

SivilisaatioidensotaRachman20151117.JPG

Gideon Rachman FT:ssä päättää oman kolumninsa sivilisaatioiden törmäämisen välttämättömyys väitteistä seuraavasti:

Yhtymäkohtakehityksestä Pohjois-Amerikassa,Euroopassa,Lähi-idässäjaAasiassa on, että se lisääideaa sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä.Tosiasia on, että muslimien ja ei-muslimi-maailma ovat sekoittuneet eri puolilla maailmaa. Monikulttuurisuus ei ole naiivi liberaali toive -se on nykymaailman todellisuutta ja se on saatava toimimaan.Ainoavaihtoehto sille on väkivaltaa,kuolemaa ja surua.

Toisessa aikaisemmin julkaistussa kolumnissa Simon Schaman:  A proclamation against Isis, the party of death (Kuoleman puolueen Isisin vastainen julistus)  ottaa selvän kannan terrorismia vastaan julistammalla vastaisen linajan pääkohdat

  1.  Uskonnon ja valtiovallan erottaminen.
  2. Kaiken kansalaisten  uskonnollisesta  vakaumuksista riippumatta on voitava asua alueita erottamatta  ilman sortoa ja uhkailuja.
  3. Rajoittamaton ilmaisun vapaus  niin kauan kun se ei yllytä väkivaltaan.
  4. Sukupuolesta tai  seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattomat tasa-arvoiset oikeudet, kaikissa lakiasioissa, koulutuksessa  ja työllisyydessä.
  5. Samat perusperiaatteet omaksuneilla kaikilla kansalaisyhteiskunnan jäsenille etnisestä taustasta riippumatta on oltava oikeus äänestää, saada koulutusta ja työtä sekä ilmaista itseään vapaasti.
Nämä kaikki viisi periaatteita ovat vastenmielisiä vihollisellemme –kuoleman puolueelle, jota  vastaan meidän on julistettava  arvomme  elämän puolesta, vapauteen ja onnen tavoitteluun.

Ranskan vallankumouksen vapaus, veljeys ja tasa-arvo löytyvät monien sivistysmaiden perustuslaista ja YK:n peruskirjasta. Ne ovat juurtuneet useiden puolueiden periaateohjelmiin. Kultainen sääntö löytyy useimmista uskonnoista. Kuoleman rakastamisen opille rakentuvaa yhteiskuntaa ei voi hyväksyä eikä sallia. Yksilöiden ja yhteisöjen on oltava  elämän puolestaan alistumatta. 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!