Mitä yhteistä?

MerimaskuRantamakasiiniA20141017.jpg

Mitä yhteistä on Makasiinilla ja kotihoidon tuella?

  • Molemmat ovat KH:n listalla
  • Molemmat on harkinnanvaraisia menoja
  • Molemmissa on kyse hvyistä tarkoituksista
    Molempiin liittyy muitakin näkökulmia ja niistä alla.

Kotihoidon tuen kuntalisä määräytyy tällä hetkellä seuraavasti:

1. alle kolmevuotias 200 €/kk
2. alle kolmevuotias 70 €/kk
3. alle kolmevuotias 50 €/kk

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määräytyy tällä hetkellä seuraavasti:
alle kolmevuotias 290 €/kk ja yli kolmevuotias 260 €/kk

Sopimus kuntalisän maksamisesta on tehtävä viimeistään 31.10.2014. Sopimukseen
sisältyvät lisien suuruudet ja maksamisperusteet. Sopimus on irtisanottavissa
kahden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli kuntalisiä päätetäänmuuttaa, sopimus on korvattavissa uudella kahden kuukauden viiveellä.
Sivistysvirasto pyytää mahdollisimman nopeaa päätöstä, jotta sopimusta
Kelan kanssa kuntalisien maksamisesta voidaan jatkaa 1.1.2015 alkaen. KH lista

Kaupunginhallitus joutuu täten päättämään asian periaatteessa ennen budjettikäsittelyä. Tilanne on vähn hankala muodollisesti kahdelta kannalta: Valtuusto voi tuntea osansa kumileimasimeksi tai toisaalta kaupunginhallitus itsensä valtuuksiensa ylittäjäksi. Kaikista asioista selvitään hyvällä tahdolla yhteisymmärryksellä. Mutta ei se näin - oikein ollen - voisi mennä.
Asia, joka on puhtaasti harkinnanvaraista kunnan niukkojen varojen käyttöä, pitää perustua punnittuun harkintaan. On turha puhua tiukasta taloudesta, jos nämäkin rahat ovat vain läpihuutojuttu.
Toisaalta on pidettävä kohtuullisena hallinnon kannalta, että etukäteen tiedetään, mitä tehdään. Ennen muuta vielä kohtuullisempaa on, että lasten vanhemmat tietävät vähintään lukukauden ajan millä pelisäännöillä Mustaa Pekka pelataan.

Merimaskun rantamakasiini

Tilahallinnolta saadun selvityksen mukaan rantamakasiinin
käyttökustannukset ovat olleet:

2010   2011   2012   2013

tulot     2 221   1 173   1 693   2 500
menot     2 702   2 600   1 575   2 345
poistot   2 891   3 363   3 391   3 970
korot     1 677
alijäämä  -3 372  -6 467  -3 273  -3 815
investoi  24 243

Vuoden 2011 investointi on ollut 152 237,16 €
ja vakuutuskorvausedellisestä on ollut 127 994,42 €. KH lista

Kukaan ei ollut valmis ostamaan kiinteistöä 115.000 hinnalla!

Merimaskun Rantamakasiineille toivomme  menestystä niin merimaskulaisten (naantalilaisten), kesäasukkaiden kuin turistien kannalta. Mutta kustannuksia siitä aiheutuu kaupungille ja sitten esiin nouseekin neutraliteettikysymys; yrittäjien tasapuolisen kohtelun kannalta.
T,ämä taas kertoo, että julkinen valta joutuu sekaantumaan yritystoiminnan alueelle, ja että puhdasta ja oikeaoppista on vaikea löytää. Ei voi kadehtia kh-päättäjien asemaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!