Mitä valtion esimerkki tarkoittaisi Naantalissa

Valtion budjettisopu syntyi. Muutama päivä sitten esittämäni ennuste ei pitänyt paikkaansa. Vanhusten hoitoon ei tullut niin paljon rahaa kuin arvelin eikä kotitalousvähennystä korotettu lainkaan. Eli budjetin alijäämä ei toteutunut niin huonosti kuin aavistelin. Budjettiriihessä uuden velanmäärä nousi 6.6 miljardista vain 7 miljardiin euroon.


2012 talousarvio

2012 budjetoitu (LTA2)

2013 talousarvioesitys

Tulot (mrd. euroa)

45,2

45,8

47,1 +4.2 % +2,8 %

Menot (mrd. euroa)

52,5

54,5

54,1 + 3,0 % tai -0,7%

Alijäämä (mrd. euroa)

7,4

8,7

7,0 -5,4 % tai -19.5 %

Taulukossa  ensimmäinen prosentti kertoo muutoksen 2012 budjettiin ja toinen tänä vuonna toteutuvaan nähden

Voimme pitää kohtalaisena saavutuksena sitä, että valtion velkamäärän kasvu on 5.4 % pienempi kuin edellisessä talousarviossa ja 19.5 %  pienempi kuin tämän vuoden toteutunut. Toisaalta velka lisääntyy kuitenkin 1.000 euroa jokaista suomalaista vaarista vauvaan kohden

Naantalin tämän vuoden talousluvut ovat heikentyneet velanmäärän kasvu nousee 5.4 miljoonaan euroon, kun budjettia laadittaessa oli arvioitu 1.1 miljoonaksi. 5.4 miljoonan kasvu tekee "vain" 288 €/asukas eli valtion lainannousuun nähden olemme vain viidenneksen vauhdissa valtioon verrattuna. Naantalin valopilkku tälle vuodelle näyttää olevan valtionavut, jotka kasvoivat peräti 10 prosenttia ja ovat arvion mukaan 18.6 miljoonaa euroa eli lähes 1.000 €/asukas. Näissä oloissa tämä tarkoittaa sitä, että valtion suunnalta ei ole odotettavissa apua pikemminkin päinvastaista.

Tasavallan hallituksen tiedotteessa povataan työttömyyden nousevan 7.6 prosentista 6.1 prosenttiin. Se on kohtuullista, mutta tilanne synkkenee, kun siihen lisätään tiedotteen loppulause: Riskinä on, että euroalueen kriisi heikentää talouskasvua ja siten myös julkisyhteisöjen rahoitusasemaa. Suomen julkisen talouden olisi oltava reilusti ylijäämäinen, jotta se olisi kestävällä pohjalla.


Naantali valmistautuu omaan budjettiinsa. Ihan sormiharjoituksena laskeskelin, mitä Naantalissa pitäisi tehdä, jos seurattaisiin valtion linjaa .Päädyin, että jos Naantalissa toimittaisiin valtion linjan mukaisesti olisi ensi vuoden menojen oltava korkeintaan tämän vuoden tasolla ja puolestaan tämän vuoden tilinpäätösennusteen tasosta verotulojen olisi noustava ainakin kolme prosenttia eli käytännössä kunnallisveroa olisi yhdellä (1) prosenttiyksiköllä korotettava. Silloin voidaan saada velan kasvu pysymään nykyisellä tasolla.

Jos velkaa halutaan laskea pitää löytää lisää tuloja tai leikata menoja. Melko kova yhtälö.

  1. Ilkka Kantolan viisas näkemys on luettavissa tästä

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!