Millä perusteella äänestettiin

KunnallisvaalienvalintaperusteetKaks20130107.jpg

Kunnallisalan tutkimussäätiö selvittää kuntalaisten asenteita vuosittain. Koko raportti löytyy www.kaks.fi  sivuilta. siihen kannatta asiaa harrastavien tutustua.
Ihmiset ovat ajattelevaisia. Siihen lopputulokseen tulee helposti lukeissaan raporttia
Pieni poikkeus on puolueiden kannattajien keskuudessa, joka näkyy kun kysytään puolueiden kannattajien vaihteluhalusta. Näyttää siltä, että Perussuomalaiset ovat saneet vaihtelunhaluiset liikkeelle ja näpäyttäjät ovat löytäneet oman kanavavan vaikuttaa.

Kun materiaali käy läpi ja arvioi vastaajien näkemyksiä, joutuu pakosta kysymään, että hetkinen. Miten kunnallisvaalien tulos ja suhtautuminen esimerkiksi kunnallisten palvelujen ensisijaisuuteen istuu yhteen.

Varmaankin olen subjektiivinen - näen asiat omalta kannaltani, kun haluan epäillä, että mahtavatko kaikki vastaajat tuntea aatteellisia ja ohjelmallisia sisältöjä vastatessaan niiden olevan valintojen perusteena.
Sitten ajatukseni kääntyy positiiviseen suuntaan. Tässä on mahdollisuus. Poliittinen pohdiskelu ja asioihin paneutumine kannatta sittenkin. Eli on syytä yrittää tuoda esille tärkeitä yhteiskunnallisia asioita. Eikä siis ole syytä haikailla vaalitemppujen suuntaan. Tämä antaa poliittiselle toiminalle kovan haasteen. Vastaanottoa yhteiskunnallisille asiakysymyksille on olemassa, mutta miten keskustelu saadaan suuntautumaan laajempiin asioihin muodissa olevien  päiväperhosten sijaan.?

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!