Mihin Persuja viedään?

Ranskanpreisdentinvaalitarvio20170311.JPG

Ville Tavio, ps/Turku nousi Perussuomalaisten linjan vetäjäksi ilmoittamalla avoimesti, että puolue tavoittelee Suomessa eurooppalaisten populistipuolueiden viitoittamaa polkua. Villen kannatus puheenjohtajaksi on tosin marginaalinen, mutta hänen populisminsa on varmaankin aitoa. Joten kyllä hän selvästi EU-vastaisuudella tavoittelee ihan muuta profiilia kuin miltä  kaikkia palvelevien  juristien   tyyliin on sopinut.

Yleisestikin pitää seurata, mitä Ranskassa tapahtuu,

Sillä voi olla Suomelle suurempi merkitys, kuin arvataankaan. Ei myöskään ole haitaksi arvioida, mitä kansallisen rintama sisältää ja miten sille arvioidaan käyvän. Saamme ehkä viitteitä, mihin suuntaan Timo Soinin puolue lähtee.

FT:ssä Michael Stothard   10.3.2017 arvioi Ranskan vaaleja otsikolla:

Anti Le Pen – joukkojen jakautuminen voi avata kapean polun voittoon.

Vaaliasetelma näyttää tällä kerrallakin sellaiselta, että ensimmäisellä kierroksella Marine Le Pen voi olla ykkönen, mutta häviää ainakin gallupeissa selvästi toisella kierroksella, jos vastassa on Emmanuel Macron. Oheinen kuva kertoo miltä tällä hetekellä asetelam galluppien valossa näyttää.

Kansallisen rintaman (FN )äänestäjät ovat yleisesti ottaen nuorempia, vähemmän koulutettuja ja työväen luokkaisia. He muodostavat poliittisen lahkon samaistumatta sen paremmin vasemmalle kuin oikealla. — he kuuluvat vain kansalliseen rintamaan.

La Pen saa kannatusta nuorilta ja etäisyys Pariisista kasvattaa hänen suosioitaan. Hän on vahvoilla pohjoisessa ja etelässä, Macron taas lännessä.

Kansallinen rintama (FN) ei ole koskaan saanut yli 6 miljoonaa uutta ääntä kansallisissa vaaleissa. Rouva Le Pen tarvitsisi yli 15 miljoonaa uutta äänestäjää voittaakseen toukokuussa toisella kierroksella olettaen, että äänestysprosentti 65 prosenttia — hänen kannattajien määrän tulisi siis yli kaksinkertaistua

Mutta vaali on arvaamaton, koska monet ehdokkaat ovat testaamattomia ja poliittiset skandaalit ovat riesana ja kansalaisten viha eliittiä vastaan on niin laajaa, että harvat ovat valmiit sulkemaan pois ylimääräisen yllätyksen mahdollisuutta.

Näin lopettaa lainattu kirjoittaja juttunsa. Tiivistäen vois sanoa, ettei nyt voi olla mistään varma.

Suomessa tämä ei toimi näin, sillä hallituksessa olevat perussuomalaiset eivät saa eliitin vastaista hurmosta aikaan siksi, että Timo Soini kumppaneineen istuu hallituksessa kiusaamassa kansaa.  Timo Soinin  maisterijätkämäinen syrjitty hahmo on nyt hänen ylhäisyytensä herra ulkoministeri ja ehkäpä kohta korkea virkamies.  Esillä olevat puheenjohtajakandidaatit  ovat sliipattuja porvarijuppeja.

Kyllä kansa tietää, sanoi Veikko Vennamo 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!