Metallimies tietää ja ymmärtää. Saksan vetoa tarvitaan.

AmmattilainenAhhjo20141020.jpg

Ahjo on Metallin lehti, eikä huono.
16.10.2014 lehdessä oli ammattitaidon EM kisojen pronssimitallistin haastattelu , josta oheinen kuva- Somerolainen nuorimies Miika Niskanen halua ylittää itsensä ja haaveena on yrittäjyys.
Tässä on esimerkki nykyajasta ja myös hyvä osoitus ay-lehden ja liikkeen moitittua  avarammasta näkökulmasta.

Lehden saman aukea toisella sivulla Millä kilpailussa menestytään otsikolla kirjoittaa tutkimuspäällikkö Jorma Anttila: (vapaasti referoitu)

Suomen metalliteollisuuden vienti kasvo kuuden ensimmäisen kuukauden aikaan maahan A 56 prosenttia. Luussa ei ole otettu huomioon yhtään poikkeuksellisen suurta toimitusta. Maahan B metalliteollisuuden vienti kasvoi 10 prosenttia. Koko vienti kasvoi kaksi prosenttia….

Kyseessä eivät ole hintakilpailukyvyltään rapistuneista eikä pienistä maista.
Maa A on Saksa ja B Ruotsi. Näitä maita on tarjottu mallimaiksi Suomen kilpailukyvylle, kun on moitittu Suomen huonoa hintakilpailukykyä..
Voisiko olla niin, ettei ratkaisevaa olekaan yksikkökustannuskilpailukyky vaan oleellisempia ovat tuotteiden ominaisuudet ja laatu, ajallaan hoidetut toimitukset yms. tekijät.

Jos yrityksissä kiinnitetään huomiota vain palkkakustannustekijöihin, niin unohtuvat muut tärkeät tekijät.

Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että EU:n sisämarkkinat ovat Suomelle tärkeät ja vahvistaa käsitystä, että meidän kannattaa tukea pyrkimyksi saada Saksa muuttamaan linjaansa. Saksan ehdotuksille pitää sanoa myös nein.

Asiantuntijat ehdottavat suomalaispäättäjille toimenpiteiksi muun muassa elvytystä ja työmarkkinoiden joustavuuden lisäämistä. Professori Pertti Haaparanta varoittaa kiristämästä talouskuria, joka olisi hänen mukaansa kaikkein pahinta. Se voisi sysätä velat valtioiden syliin, romahduttaa niiden taloudet ja sitä kautta alentaa asuntojen hintoja, eli vähentää kotitalouksien varallisuutta.
– Kokonaiskysynnän kasvattaminen on oikeaa politiikkaa, tarjonnan kasvattaminen väärää, Haaparanta sanoi.
Suurin vaara on Haaparannan mukaan se, että Ranska ja Italia pakotettaisiin paastopolitiikalle, joka romahduttaisi Saksan ja myös Suomen taloudet.
Haaparanta kehottaa päättäjiä harkitsemaan velkaelvytystä, jotta kuluttajien liiallisesta säästämisestä päästäisiin eroon ja kysyntä saataisiin kasvuun. Hänen mukaansa jo suhteellisen pieni velkaelvytys voisi vähentää julkista velkaantumista.
Hesarin selostus Eduskunna talouskuulemisesta


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!