Merkel : Varovaisesta taktikosta visionääriksi

Angela Merkel on varovainen, mutta kova peluri, jolla ei ole tapana epäonnistua. Nyt hän aloitti neuvottelut vihreiden ja SPD:n kanssa koalitiosta. Musta vihreää ei ole pärjännyt kovin hyvin ja silläkin on ongelmia.

SPD:n asema ei ole kehuttava. Aivan aluksi koalition kariuttaminen ja siitä seuraavat uudet vaalit voisivat johtaa CDU:n yksinkertaiseen enemmistöön. Ei ehkä ole helppoa löytää myöskään poliittisia syitä tähän ;ovathan monet demarit pitäneet Merkelin ohjelmaa enemmän kuin sopivana. Joten nyt on sitten kysymys sitä, voiko saada jotain aikaan ja ennen muuta siitä, että voidaanko suuren koalition avulla ratkaista euro-ongelmia sittenkään paremmin. Hallituksen sisällä se ei ole mahdotonta, mutta CDU:n sisältä ja oppositiosta ongelmat tulevat ja niillä on vaikutusta eurovaaleihin.

Mietittäväksi ja ennen muuta muistutukseksi suomalaisille, jotka näkevät asiat turhan oikoisena, olen koonnut tähän parin mielipidekirjoittajan aivoituksia kertomaan, ettei se niin helppoa ole olla etukäteen viisas. Referoin tässä paria FT:ssä ollut arviota:

David Marsh: Merkelin vaikeudet  alkavat vaalien jälkeen.

(Merkel’s difficulties start after election)The writerDavid Marsh is chairman of the Official Monetary and Financial Institutions Forum, and a former FT European Editor

 • Viime vuosikymmeninä opetus on, että  taloudellisia ongelmia Euroopassa syntyy - ei yleisen talouslaman aikana, vaan silloin kun samaan aikaan Saksa kasvaa nopeammin kuin muiden vastaavien maiden. Tämä oli tärkein tekijä, joka aiheutti valuuttakriisin vuosina 1992-93 Saksan yhdistymisen jälkeen sekä nyt EMU:ssa vuosina 2010-11, kun Saksa on johtanut Euro-blokkia ulos vuoden 2009 taantumasta.
 • Helmuth Kohl voitto ensimmäisissä Saksan Yhdistymisen jälkeisissä vaaleissa vuonna 1990 aiheutti menojen ylimääräistä kasvua Saksan yhdistymisen seurauksena, josta taas johtui silloin lama. (Aivan erityisesti Suomessa mr)
 • Yhdysvaltain Federal Reserve poltiikkan muutokset velkakirjaostojen vähentämisen osalta vaikuttaa maailman korkotasoa nostaen, mikä puolestaan on heijastunut korkojen nousuna myös Saksassa(Tosin viime viikolla alaspäin mr), jossa joukkovelkakirjojen korot ovat nousseet. Tämä todennäköisesti aiheuttaa paineita lainakuluihin Emu:n reunamaissa, jotka ovat saaneet nauttia joukkovelkakirjalainojensa tervetulleesta korkojen laskusta kuluneen vuoden aikana.
 •   Angela  Merkel ja hänen liittolaisten näyttävät luottavan USA:n kasvuun. Epäilemättä vahvempi dollari (Euroopan vienti parani 1990-luvun lopulla, juuri ennen euron voimaantuloa samasta syystä) tulisi auttamaan Euroopan taloutta. Se olisi optimistinen veikkaus seuraavien kahden vuoden kehitykseksi. Maltillisempaa on arvioida, että viimeisten 12 kuukauden aikana pääoman virta euron reuna-alueelle tulee kääntymään takaisin germaaniseen Emu:n kovaan ytimeen jo lähikuukausina. Samalla tavoin kuin sijoittajat ovat kääntäneet selkänsä kehittyviin talouksiin. Jos näin tapahtuu, Ms Merkel kriisinhallinnan ominaisuudet testataan uudelleen.

Wolfgang Münchau: Merkelin lähes täydellinen voitto

 • FDP on Hans-Dietrich Genscher entinen ulkoministerin johtama kunnianarvoisa vanha puolue sääntöjensä mukaan liberaalipuolue, joka on sittemmin menettänyt mielensä. Sen vaaliohjelmaa perustui salaliitto teoriaan tulevasta hyperinflaatiosta. Se kävi sieluttoman, taktisen kampanjan pelottelemalla Merkel kannattajia äänestämään FDP, koska kansanrintama voi muuten ottaa haltuunsa maan ja tuhota meidän tuntemamme kapitalismi.
 • MS Merkel sai hänen kannattajansa vakuuttuneiksi, että väite oli loogisesti arvioituna hölynpölyä. CDU voi aina valinta koalitiokumppaninsa. FDP oli vain yksi. Miten hän pääsi eroon tästä siis FPD:stä muistutti minua siitä,  miten hän onnistui syrjäyttämään eri puolueensisäiset kilpailijansa. Vaikka olen eri mieltä lähes kaikkista Merkelin talouspolitiikasta, en voi salata ihailuani hänen poliittinen häikäilemättömyydestään. Hän ei ole enää vain liittokansleri ja puolueensa johtaja. Hän on nyt koko Saksan keskustaoikeiston politiikan johtaja. Eivät edes Konrad Adenauer tai Helmut Kohlin onnistuneet pääsemään tähän.
 • Saksalaiset saavat näin ollen, mitä he halusivat: laaja koalition ei visionäärisellä johtajalla. Vain tollo ajattelee, että vaali olisi vapauttanut Saksan liittokanslerin tekemästä iso harppauksia ja ratkaisemaan kriisin lopullisesti. Vaalien jälkeen ei tule tuntumaan paljonkaan erilaisemmalta vaaleja edeltäneeseen aikaan nähden.
 • Puhun Saksan vaalien vaikutuksia talouteen ja euroalueen seuraavassa kolumnissani. Ne ovat merkittävät, ja ne eivät ole hyviä.

Suomessakin olisi  hyvä oikein tosissaan miettiä asetelmia. Ei siksi, että me vosimme niihin mitenkään erityisesti vaikuttaa, mutta siksi ettei meillä esimerkiksi innostuta kuten aamutelkkarissa yritettiin toimittajan toimesta ehdottaa kannattamaan Saksan toimia vähentää komission vaikutusmahdollisuuksia. Saksan ja Suomen kansalliset intressit ovat erilaiset, vaikka joskus voidaankin olla samaa mieltä.

Toisenlaisiakin näkemyksiä esitetään. Niissä pidetäänkin Angela Merkeliä visionäärinä ja sitä perustellaan hänen aikaan saamilla muutoksilla erityisesti Eurooppa-kysymyksissä.

Gideon Rachman: Merkel on väärinymmärretty visionääri (Merkel is Europe’s misunderstood visionary) FT 23.9.2013

 • Kun asiantuntijat analysoivat Angela Merkelin poliittinen menestystä ne yleensä arvioivat hänen turvautuvan hyvin kuluneisiin ideoihin. Saksan liittokanslerin on sanottu olevan varovainen pragmaatikko tiedemies, joka etenee yrityksen ja erehdyksen metodilla, hän on rauhoittavaa äitihahmo, luonnollinen poliitikko, jolla vaistomainen raportointisuhde äänestäjiin. Kaikki nämä asiat ovat totta. Mutta nämä arvioivat yhden yksi tärkeän elementin. MS Merkel on myös poliittinen visionääri. Keskellä kauhistuttavien valuuttakriisin kuohujen hän uudisti Saksan EU:n suhteet – uudelle  ja kestävälle pohjalle.

 • MS Merkel on kehittänyt erilaisen vision Euroopan Unionille – ja Saksalle paikan tässä asetelmassa. Liittokansleri on hyväksynyt sellainen asian kuin Saksan kansallisen edun ja on tehnyt selväksi, että hän aikoo puolustaa sitä.

(Siis Angela Merkel on muuttanut oppi-isänsä Helmuth Kohlin politiikkaa tehdä saksalaisista eurooppalaisia eikä päinvastoin eurooppalaisista saksalaisia mr)

 • Saksalle takaiskujen mahdollisuus on ollut olemassa koko eurokriisin aikana. Etelä-Euroopan pelastusoperaatiot rahastojen, luottojen ja takausten muodossa ovat olleet suuria asioita – ne vastaavat määrältään Saksan koko vuoden budjetista. MS Merkel on ollut myös hyväksymään harhaoppinen kuulostava yleiset: Euroopan keskuspankin harhaoppinen ja Saksan oman Bundesbankin vastustuksesta huolimatta Merkel onnistui samaan saksalaiset hyväksymään nämä päätökset. Se oli ratkaisevaa eurolle. Liittokansleri kuitenkin pystyi osoittamaan puolustavansa joka askeleellaan Saksan veronmaksajien etua. Hänen toimintansa on ollut myös hänen menestyksellistä myös siksi, että euron vastaisen Vaihtoehto Saksalle puolueen AfD:n kannatus jäi alle 5 prosentin viikonlopun vaaleissa – Tulos on heikko verrattuna Suomen ja Alankomaiden vastaavien puolueiden kaksinumeroisiin kannatuslukuihin nähden.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!