Meillä on huoli asukkaista

SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro 30.1.2017 Manner-Naantalin osayleiskaava
Sirpa Hagsberg

Millainen on minun Naantalini? Mitkä asiat aikanaan kuohuttivat kuntalaisia, kun nykyistä kaupunkikuvaa visioitiin? Kuinka moni tuntee tällä hetkellä voimassa olevan osayleiskaavan sisällön? Meillä naantalilaisilla on varmasti jokaisella omat mansikkapaikkamme ja rakkaimmat näkymämme ja muistomme tässä kaupungissa.

Nyt päätettävänä oleva Manner-Naantalin osayleiskaavatyö aloitettiin v. 2013 konsulttityönä. Sitä on käsitelty yhteistyössä konsultin ja virkamiesten kanssa lähes 30 kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. Kaupunginhallitus on käsitellyt sitä 5 kertaa. Konsultin ehdotusta on käsitelty ja työstetty myös luottamushenkilöseminaarissa. Kaavaa ovat muokanneet erilaiset selvitykset mm. yö- ja päiväliikenteestä, kaupallisesta vaikutuksesta, maisemavaikutuksista, ympäristövaikutuksista meluineen ja hajuineen. Kaavasta tehdyt lukuisat muistutukset ovat myös muokanneet lopullista versiota eli hyvä, että kuntalaiset ovat aktivoituneet tärkeässä asiassa. Palaute tehtyihin muutoksiin on ollut pääsääntöisesti positiivista, mutta tyytymättömyyttä edelleen on. Kaupunginvaltuusto on nyt tekemässä päätöstä hyvin laajasta ja paljon yksityiskohtia sisältävästä kokonaisuudesta, eikä tehtävä ole todellakaan helppo. Ymmärrän hyvin niitä valtuustoryhmiä, jotka eivät osallistu kaupunkisuunnitelujaoston tai kaupunginhallituksen pöytäkunnan työhön.  Osayleiskaava on vasta mahdollistava, mutta siihen sisältyy sekä positiivinen että negatiivinen mahdollisuus näkökulmasta riippuen.

Valtuustoryhmämme on oman kaupunginhallitusryhmänsä takana, joka ei hyväksynyt kaupunginjohtajan lopullista ehdotusta.

Vaatimuksemme ja muutosehdotuksemme ovat seuraavat:

1.

Kuparivuorelle Mannerheiminkadun jatkeen lounaan puolelle ei sallita asumista.

2.

Leirintäalueen asuntorakentamista salliva merkintä poistetaan.

3.

Kalevanlahden itärannan vesialueelle ehdotettu rakentamismahdollisuus poistetaan.

4.

Lammasluodon asuntorakennusalue poistetaan.

5.

Aurinkotien ja junaradan välinen, Ruonanojasta Maijamäen pientaloihin rajoittuva alue kaavoitetaan tehokkaan kerrostalorakentamisen alueeksi asuntoja ja muita alueeseen sopivia tarkoituksia varten. Onnistuneen kaupunkikuvan ja viihtyisän alueen varmistamiseksi alueelle varataan mahdollisuus maanalaiseen pysäköintiin, jota voidaan käyttää myös läheisen kylpylän tarpeisiin.

6.

Kylpylän ja siihen rajoittuvalle pysäköintialueelle tehtäisiin kehittämisvarausmerkintä

7.

Kurkelankadun varren lisärakentamisalue poistetaan.

Näillä muutoksilla erästä toimittajaa lainatakseni ”emme ihan paisu kuin pullataikina” ja turvaamme eheän rantaraitin kaikkien kuntalaisten ja vierailijoidemme käyttöön. Emme kaipaa ökyrakentamista rannoille, joiden asukaskohderyhmä on hyvin rajattu, eikä houkuttele lapsiperheitä. Olemme saaneet myös evästyksen, jossa tulee vakavasti harkita tärkeän kokonaisuuden päätöksen siirtämistä seuraavalle valtuustolle, joka valitaan jo reilun kahden kuukauden päästä. Emme pidä vitkuttelusta, vaan asiat on saatava reippaasti eteenpäin, mutta jos osayleiskaava päätetään nyt kaupunginhallituksen esityksen mukaan, odotettavissa on melkoinen valitusruljanssi.

Ryhmällämme on huoli Naantalin kaavoitustilanteesta. Keskustan kaava on 10 v. myöhässä, sillä kohtuuhintaista eri elämäntilanteisiin sopivaa kerrostaloasumista keskustassa tarvitaan aivan akuutisti, mutta niitä ei juuri ole.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!