Mauri Karvetin  muistolle

Vuorineuvos Mauri Karvetti syntyi Naantalissa 1927, sai vuorineuvoksen arvonimen Naantalissa asuessaan vuonna 1982 ja  eli 86 vuoden eliniästään viimeiset vuosikymmenet kotitilastaan lohkotulla palstalla Ruonan kallioilla.

Hän oli "Karvetin Herttuakunnan" eli varsinaissuomalaisten keskustalaisten vahvan miehen Einari Karvetin vanhin poika, joka talollisten tapoja noudattaen lunasti isältään Karvetin kokonaispinta-alaltaan n. 100 hehtaarin tilan vuonna 1961.
Naantalin kaupunki ja maaliskunta liitettiin yhteen vuonna 1964 ja kaupungin kasvu suuntautui voimakkaasti juuri Naantalin maalaiskunnan alueen mannerpuoleisiin osiin ja kaupunki hankki  tilan vuonna  1969 rakennusmaaksi.

Karvetin tilaa koskevaa tiedoista ja muistelmista on koottu vuonna 1971 Ritva-Liisa ja Mauri Karvetin toimesta kirja, jonka saatesanat  kuuluvat:

  • ”Toivomme tämän kirjasen kannustavan nykyisiä ja tulevia polvia vaalimaan sitä hengen perintöä ja voiman lähdettä, jotta uuttera yrittämistahto ja kiintymys kotiseutuun edustaa.”

Kirjassa kerrotaan tilan myynnin pitkäaikaisista ja ikävistä myyntineuvotteluista. Ne päättyivät neuvotteluun, jossa sosialidemokraattien edustajat yhdessä kaupunginjohtaja Jaakko Kalkkaan kanssa sopivat lopullisista kauppaehdoista, joksi määrättiin lunastustoimikunnan ja SDP:n edellyttämän hinnan keskiarvo.
Neuvottelu oli lyhyt ja Mauri Karvetti oli selkeä kannanotoissaan eikä hän kaupunginjohtajan johdattelusta huolimatta sekoittanut kauppaan muita asioita.
Mauri Karvetti esitti lopuksi toivomuksen, joka on kirjassa sanottu seuraavasti:

  • ”Toivokaamme, että maat näin paremmin palvelevat kehittyvän ja kasvavan  Naantalin elinkeinoelämän tarpeita.”

Jälkeenpäin arvioiden voimme pitää huonoja poliittisia neuvottelusuhteita varsinaisena syynä siihen, että asiat olivat ajautumassa takalukkoon. Poliittisista päättäjistä ei olut tämän pattitilanteen avaajaksi. Sen käytännössä teki Mauri Karvetti joustamalla eli alentamalla kauppasummaa niin huomattavalla määrällä, että sosialidemokraatit voivat kaupan hyväksyä.
Tästä pitää Naantalin kaupungin ja naantalilaisten olla kiitollisia silloiselle Lounais-Suomen Osuusteurastamon toimitusjohtajalle.

Tunsin Mauri Karvetin ulkokohtaisesti tärkeänä ja tiukan puoleisena teollisuusjohtajana, joka kehitti Raision Tehtaita moderniin suuntaan. Hän aikoinaan ymmärsi kuitenkin myös kulttuurin merkityksen ja Raision Tehtaat olikin mukana musiikkijuhliemme kehittämisessä.

Tapsin satunnaisesti vaikean fyysisen sairauden kanssa kamppailevat sisukkaan miehen. Hänen olemukseensa oli tullut huomaavaista herkkyyttä.
Suomen ja maakunnan kehitykseen vaikuttanut yritysjohtaja osoitti omilla toimillaan, että hänen puheensa kiintymyksestä kotiseutuun oli todellista. 
Kunnioittavasti muistamme  merkittävää naantalilaista suurmiestä.

mr

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!