Matti Mannerista laamanni.

  • Aikoinaan laamanni-nimitystä on käytetty suurvalta-ajan Ruotsissa toimineesta korkeasta virkamiehestä, joka toimi maakunnan luottamusmiehenä. Sana laamanni tulee muinaisruotsin sanasta laghman, joka tarkoitti kirjaimellisesti lakimiestä. Laamannin tehtävänä oli esittää, selittää ja kehittää lakia sekä toimia maakuntakäräjien puheenjohtajana. Myöhemmin laamanni oli vain virkapiirinsä tuomari.
    Suomessa laamannin toiminnasta ensimmäinen merkintä on vuodelta 1324. Vuonna 1435
  • Suomen laamannikunta jaettiin kahteen pienempään laamannikuntaan, Etelä- ja Pohja-Suomeen. Laamannikuntien raja kulki Aurajokea pitkin. Laamanninvirkoja hoitivat usein käytännössä alilaamannit.[1]
  • Laamannien toimet ja laamanninoikeudet lakkautettiin vuonna 1868. Tämän jälkeen nimitys laamanni oli käytössä ainoastaan ansioituneelle lakimiehelle anomuksesta myönnettynä arvonimenä.
  • Vuoden 1993 alioikeusuudistuksessa laamanni tuli jälleen käyttöön myös virkanimikkeenä. Laamanni korvasi alioikeuden päällikkötuomarin virkanimekkeenä vanhojen kihlakunnanoikeuksien kihlakunnantuomarit sekä raastuvanoikeuksien pormestarit.
    Hovioikeudenlaamanni on hovioikeuden osaston päällikkö. Wikipedia

Naantali on laamannipitoisin paikkakunta

Laamanniarvonimet ovat täällä Varsinais-Suomessa keskittyneet tänne.Valtuustossakin on ollut yksi laamanni, nimittäin  Leo Laaksonen, joka syntyperäinen   rymättyläläinen ja Naantalin Yhteiskouun kasvatti . Matti Vanto asuu tosin Raisiossa, mutta oli pitkään Naantalin lakimiehenä on hänkin laamanni ja nyt sitten viimeksi Rantakadun poika ja paluumuuttaja ja Asianajajaliiton puheenjohtajanakin ollut Matti Manner sai laamannin arvon nuorena alle 60-vuotiaana. Tällä seudulla lienee vielä ainakin yksi raisiolaistaustainen laamanni nimittäin Pauli Alankoja.

Virkalaamanneista tunnetuin on Eero Sutinen, joka toimi 70-vuotiaaksi asti Turun Seudun Käräjäoikeuden laamannina. Hovioikeuden laamannejakin täällä on.
Mutta arvonimilaamanneja meillä on suhteessa asukaslukuun varmasti eniten.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!