Martin Wolf: Viisi välttämätöntä askelta

”Jokaiseen monimutkaiseen ongelmaan on olemassa vastaus, joka on selkeä, yksinkertainen ja väärä. "
Ehkäpä HL Mencken on voinut ajatellut nykypäivän politiikkaa. Länsimaissa ollaan  vastakkain monitahoisten ongelmien kanssa ja niin monet kansalaiset ovat tyytymättömiä. Näihin ongelmiin valtaan pyrkivät voimat, kuten Donald Trump Yhdysvalloissa ja Marine Le Pen Ranskassa, esittävät selkeitä, yksinkertaisia ja vääriä ratkaisumalleja — erityisesti nationalismia, nativismia ja protektionismia.

Nuo korjaustoimenpiteet – rohdot - ovat vääriä. Mutta sairaudet ovat todellisia. Jos eliitti ei onnistu tarjoamaan vakuuttavia parannuskeinoja, niin eliitti voi pian huomata tulleensa pois pyyhkäistyksi, ja siinä samassa myös demokraattinen hallintomalli ja yhteistyön  maailmanjärjestys tulee hävitetyksi.

Martin Wolf osoittaa, että kehittynyt maailma on mennyt kieroon suuntaan jo vuosikymmeniä. Hyvinvointi ei ole kasvanut tasaisesti, vaan suuri enemmistö ihmisistä jo joutunut laskemaan tulojaan tai korkeintaan säilyttämään ne entisellään.


Grafiikka osoittaa ongelman olevan todellinen. Yli puolen tulot ovat pysyneet monissa maissa paikallaan tai laskeneet.

On myös niin, että monille ihmisille muutoksen keskellä oman maan kansalaisuus on ainut pysyvä ja luotettava ”omaisuus”, josta pidetään kiinni ja jota ei haluta jakaa muiden ulkopuolisten kanssa. Brexitissä oli varmaan tästäkin kysymys. Mutta ajatus kulkee helposti niin, että, kun ennen oli paremmin, niin palataan siihen aikaan. Aikaan jolloin oli työtä yllin kyllin, jolloin ei ollut nykyisiä uhkia eikä epävarmuuksia. Tämä tarkoittaa helppoheikkien kielellä rajat kiinni ja muurit ympärille.  On kuitenkin harhaluulo, että rajoja sulkemalla voitaisiin kääntää kehitystä paremmaksi. Erityisesti teollisuustyöväestön osalta tilanne kehittyneissä maissa on samanlainen; työt vähenevät kansainvälisen yhteistyön seurauksena.
Grafiikka osoittaa tämän muutoksen vääjäämättömyyden.

Martin Wolf ehdottaa viiden kohdan ohjelmaa:

Ensinnäkin pitää ymmärtää, että olemme saavuttaneet keskinäisellä riippuvuudella. On tärkeää saavuttaa tasapaino kansallisen suvereniteetin ja maailmanlaajuisen yhteistyön välillä. Maailmanlaajuisen hallinnolle on oltava olennaista, että se tekee asioita, joihin maat eivät itse pysty. On keskityttävä tarjoamaan oleellisia yhteishyviä. Tänään on niin, ilmastonmuutokselle on annettava suurempi painoarvo kuin maailmankaupan jatkuvalle avaamiselle tai pääomavirtojen vapauttamiselle.

Toiseksi kapitalismi on uudistettava. Finanssipolitiikan rooli on ollut liiallinen. Rahoitusjärjestelmän vakaus on parantunut, mutta se on edelleen täynnä vääristyneitä kannustimia. Osakkeenomistajien eduille annetaan ylipainoa muiden sidosryhmien kustannuksella.

Kolmanneksi on keskityttävä kansainvälisessä yhteistyössä kohteisiin, jotka voivat auttaa kansallisia hallituksia merkittävästi kotimaan tavoitteiden saavuttamisessa. Ehkä tärkein on verotus. Varallisuuden omistajia, jotka nauttivat demokratioiden oikeutetusta suojeluksesta, ei pidä vapauttaa verotukselta.

Neljänneksi taloudellista kasvua on kiihdytettävä ja mahdollisuuksia parannettava. Osa vastausta on vahvempi tuki kokonaiskysyntään varsinkin euroalueella. Mutta on myös tärkeää edistää investointeja ja innovaatioita. Tällä menolla on mahdotonta uskoa talousnäkymien muutoksiin. Mutta korkeampi minimipalkka ja työväestön verohelpotukset ovat tehokas keino nostaa tuloja tulonsaajien alimassa ryhmässä.

Viidenneksi on taisteltava puoskareita vastaan. On mahdotonta vastustaa paineita vastaanottaa uutta heikomman ammattitaidon työvoimaa kehittyneisiin talouksiin. Mutta tämä ei saisi muuttaa palkkatasoa. Taas tuonnilta suojautuminen on kallista ja oman teollisuustyön osuuden merkittävä kasvattaminen on tuomittu epäonnistumaan. Totta tosin on, että teollisuuden osuus Saksassa on paljon suurempi kuin muissa maissa. Mutta Saksa toimii kauppataseen ylijäämällä ja vahvalla suhteellisella kilpailuedulla. Tämä ei ole (generalisable) yleistettävissä asiaan. (Kts. kuvio).
Suomihan tätä yrittää mr.


Lopuksi:

Ennen kaikkea haaste on tunnistettava. Pitkäaikainen hyvinvoinnin kasvun pysähtyneisyys, kulttuuriset mullistukset ja poliittiset epäonnistumiset ovat yhdistelmä, joka ravistelee demokraattisen päätöksentekojärjestelmän legitiimisyyttä ja maailmanjärjestystä. Donald Trumpin ehdokkuus on yksi osoitus tästä.

Ne, jotka hylkäävät sovinistiset vastaukset ovat velvollisia esittämään kekseliäitä ja kunnianhimoisia ideoita, joiden tarkoituksena on palauttaa tämä tasapaino. Se ei tule olemaan helppoa. Eikä tässä saa epäonnistua.

Lyhyesti sanoen sivilisaatiomme on vaakalaudalla.

(Amatöörikäännös FT:n jutusta 19.7.2016)

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!