Martin Wolf: Globaali epätasa-arvo kirjasta

Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, by Branko Milanovic, Harvard University Press, RRP£22.95/$29.95, 320 pages
Martin Wolf is the FT’s chief  economics commentator referoi kirjan antia pitäen sitä merkittävänä puheenvuorona ajankohtaisesta aiheesta.

Martin Wolf kertoo, että kirjoittaja, jolla Maailman Pankin tausta, korostaa rohkaisevia  tekijöitä.

Vaikka epätasa-arvo kasvaa useimmissa maissa, erityisesti korkean tulotason niistä, niin maailman laajuisesti epäoikeudenmukaiset tuloerot ovat valtavasti vähentynyneet, erityisesti vuodesta 2000 alkaen. Se ei ehkä jatku, kun Kiinan tulot henkeä kohden nousevat maailmanlaajuisen keskiarvon yläpuolella, kuten tapahtuu pian. Näkymät epätasa-arvon vähenemisestä riippuu muiden suurten kehittyvien talouksien erityisesti Intian kehittymisestä.

Korkean tulotason maiden tilanteelle on ominaista keskituloisten tulokehityksen paikalleen pysähtyneisyys. Tuo kuuluisa parhaiten pärjäävä yksi (1) prosenttia pärjää, eikä muutosta ole näkyvissä. Tällä on myös vaikutusta poliittiseen kenttään. Epätasa-arvoa ajavat voimat ovat vahvoja ja näyttää epävarmalta, että paremmat voimat saivat muutosta aikaan. Epätasa-arvo kriisit ovat johtaneet aikoinaan sotaan ja nyt erilaisiin kriiseihin. Globalisaatioon liittyvä ihmisten vapaa liikkuminen on johtanut asetelmaan, joka  paremminkin ruokkii globalisaation vastustamista (pakolaisongelma) ja siten populisteja kuten  Le Penniä Ranskassa ja Trmphia USA:ssa.


Globalisaatio on tuottanut hyödyllisiä tuloksia maailman tulonjakoon. Mutta se on myös luonut valtavia haasteita. Jos halutaan jatkuvasti nousevaa eriarvoisuutta korkean tulotason maiden sisällä välttää, pääomatulojen ja varallisuuden uudelleenjako näyttää olevan väistämätön osa vastausta. Onko tämä poliittisesti mahdollista? - Tuskin.

Läntisen maailman poliittinen tulevaisuus näyttää synkältä. Yhä kasvava epätasa-arvo näyttäisi sopivan huonosti yhteen todellisen demokratian kanssa.
Milanovic:n kirjan arvo on siinä, että se tuo nämä kansalliset vaarat niin selvästi esiin samaan aikaan kun kerrotaan globalisaation viime vuosikymmenten menestyksestä maailman laajuisessa tulonjaossa.

Näin päättyi Martin Wolfin arvio. Ikävä kyllä asetelmat näyttävät täälläkin – todellisuudessa hyvinkin tasa-arvoisessa Suomessa – olevan sen suuntaisia, että politiikassa parempiosaisten taito saada etuja ylittää vähäosaisten puolesta puhujien kyvyt saada tasa-arvoa lisäävia aikaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!