Marika Polso: Priorisoinnillako säästetään?

Polso+Marika.jpg

Kaikki me sen tiedämme kumpi vetoaa katsojaan enemmän;  nuhruinen  koditon, sätkä suupielessä vai hymyilevä lapsi. Mikä saa yhteiskunnassamme aikaan syrjäytymistä, vaikka on tarjolla monenlaisia ammattilaisia, yhteisöjä ja tapaamisia, joissa on mahdollista huomata ja puuttua. Onko syynä kiire, resurssipula vai mikä? Ratkaiseeko lisäraha syrjäytymisen ongelmia. Jos ei, niin mikä sitten ratkaisee?

Vastaus voisi olla hyvin yksiselitteinen, ainakin näin teoriassa. Opetellaan luottamaan omaan ammattitaitoon, jotta opitaan priorisoimaan. Priorisoimaan mitä ja kenen näkökulmasta? Eikö asiakkaan näkökulmasta priorisointi tarkoittaisi oikea-aikaisen hoidon ja hoitoon pääsyn mahdollistamista? Ammattilaisen näkökulmasta tämä tarkoittaisi sitä, että opetellaan uusia työtapoja ja tehostetaan ennaltaehkäiseviä työtapoja?  Kaikki nämä siis tuttuja virsiä, miksi me ei sitten priorisoida ja säästetä? Tämähän on helppoa, vai onko sittenkään?

Uskonkin, että säästöjen kartuttamiseksi tarvitaan asiakkaan juoksuratojen muuttamista yhdeksi ja samaksi kiertäväksi radaksi, jossa ammattilaiset juoksevat samaa rataa asiakkaan vierellä, välillä rinnalla suurempi joukko ammattilaisia, välillä vähäisempi määrä, omaisia ja läheisiä unohtamatta! Tärkeintä kuitenkin, että yksi ja sama ammattilainen juoksee tämän yhden radan jatkuvasti asiakkaan vierellä kulkien alusta loppuun saakka. Tällainen vastuun ottaminen on priorisointia, tällöin ei odoteta, että ’se joku’ tulee ja hoitaa asiat kuntoon, vaan autetaan ja ohjataan oikea apu, oikea-aikaisesti asiakkaalle. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että yhden ja saman ammattilaisen tarvitsisi kaikkea omalla ammattitaidollaan hoitaa, vaan tietoa muiden työstä ja tämän tiedon saattamista asiakkaan parhaaksi. Enää ei riitä, että ohjataan asiakas luukulta toiselle, vaan tarvitaan ammattilaisten ohjaamista asiakkaan ympärille, jotta yhdessä voidaan priorisoida kenen apu on sillä hetkellä se paras ja kuka juoksee missäkin radan kohtaa!

Tämä vaatii uudenlaisen työkulttuurin ja työ-otteen sisäistämistä, erityisesti sitä, että lähtökohtaisesti ajatuksena olisi ’miten saamme asiat paremmin sujumaan omilla työjärjestelyillämme’ eikä niinkään asenteella ’on niin paljon töitä ja mitään ei keritä tekemään=tarvitaan lisää resursseja’. En kuitenkaan pidä tätä automaationa, sillä monissa paikoin tehdään töitä liian vähäisellä työntekijämäärällä.  Mutta ennen kaikkea tämä vaatii tietysti oman ammattitaidon hallintaa, joka on juuri sitä priorisointia asiakkaan parhaaksi. Priorisointia, jossa uskalletaan rohkeasti arvioida ja todeta!

Yhdessä tekemällä säästetään ja myös…priorisoidaan!

Priorisointi on minkä tahansa tekemisen asettamista tärkeysjärjestykseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksia.(Wikipedia)

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!