Mannerpuolen yleiskaava muuttumattomana valtuustoon

havainnekuvayleiskaava20151107.JPG

Naantalin mannerpuolen osayleiskaava eteni valtuustoon pienien lisälausuntojen saattelemana, mutta asukkaille ja luonnoille tylynä - ei pienintäkään muutosta.

Hannu Aallon, sd esittämä palautusehdotus hävisi äänestyksessä  äänin 6-5. Palautus esityksen pohjana oli, että aikaisemmin tehdyt muutosesitykset mm:ssa Lammasluodon , Kuparivuoren, Ristirannan ja Kurkelankadun asuntojen rakentamismerkinnät eli oheisen kartan ongelmakohdat poistettaisiin. 


Yleiskaava monine valituksineen etenee valtuustoon ja sitten sen lopullinen kohtalo tullaan ratkaisemaan todennäköisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämän toteaminen ei tarkoita, että SDP käyttäisi valituskeinoa politiikan jatkeena.
Olemme puolustaneet ja puolustamme asukkaiden ja ympäristön oikeuksia demokraattisin menetelmin,tekemällä muutosesityksiä ja äänestämällä niiden puolesta.
Sitä emme sen sijaan ole selvittäneet erikseen, liittyykö kaavaan sellaisia ratkaisuja, jotka ovat lainsäädännön tai yksityisten oikeuksien vastaisia. Tältä osin olemme luottaneet meille valmistelijoiden taholta annettuihin vakuutuksiin.

Asia kokonaisuus on suuri ja tärkeä – tämän valtuustokauden merkittävin. Yleiskaavan käsittely tarjoaa vaaleissa kuntalaisille hyvän mahdollisuuden arvioiden eri puolueiden politiikan sisältöä. Demokratian ritarilla on nyt mahdollisuus toimia tosiasioiden eikä mielikuvien perusteella.

Mikä tärkeintä

Lopulliset asemakaavat, joiden pohjalta vasta voidaan rakentaa, tullaan ratkaisemaan SEURAAVAN 9.4. 2017 VALITTAVAN VALTUUSTON TOIMESTA.
Nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ihan oikeesti!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!