Maksuton varhaiskasvatus voisi olla todellinen vetovoimatekijä

HagsbergSirpa.jpg

Sirpa Hagsberg valtuustoss 13.11.2017

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma 2018 – 2021 on laadittu taloudellisesti seesteisessä vaiheessa. Tunnelma on myös odottava, sillä Varsinais-Suomen ja Turun talousalueen kasvunäkymät ovat hyvät. Meidän on saatava tästä osamme myös Naantaliin lisäämällä monipuolista asuntotarjontaa ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla lisäämällä edelleen työpaikkoja. Ensi vuoden aikana valmistellaan asunto-ohjelma, jossa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet ja jonka keskiössä ovat monipuolinen asuntotarjonta, hyvä asuinympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne. Kaupunkirakenteessa ja asuntotuotannossa olisi tehostamista esim. Maijamäen ja Kalevanniemen alueella, jolloin voitaisiin esim. luopua kokonaan rakentamisesta Lammasluotoon.

Lähestyvään sote- ja maakuntauudistukseen emme suhtaudu levollisin mielin: lähtevätkö lähipalvelut, karkaako päätöksenteko? Sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa on Naantalissa tälläkin hetkellä ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet Naantalin kaupungille koko työuransa. Miten käy tämän sektorin työpaikkojen? Päätöksenteon keskittäminen maakuntaan ja valinnanvapaus ovat kahden maan päähallituspuolueen hiekkalaatikkoleikkiä, josta on ajat sitten unohtunut se tärkein eli palvelujen keskiössä oleva asiakas ja sen hänelle tarjoava koulutettu ammattilainen. Lainsäädäntö tosin vielä puuttuu, mutta ennen lopullista päätöksentekoa toivon, että näitä asioita uskallettaisiin katsoa muunkin, kuin lukujen takaa. Virastoissa vuosikausia istuneet hoitotyön asiantuntijat eivät tiedä, mitä kentälle kuuluu.

Talousarvioon tuli kaupunginhallituksen käsittelyn aikana lisäyksiä, joista olimme yksimielisiä. Palvelut säilyvät ja merkittäviä investointeja tehdään nykyisellä tulo- ja kiinteistöveroprosentilla. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa oli jo runsaasti yhteisöllisyyden ja viihtyisän elinympäristön parantamiseen tähtääviä asioita. Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien parantamiseen investoidaan lähes miljoona euroa. Kiinteistöjä kunnostetaan. Kirjastomme saneerataan ja uudistetaan käyttäjiä kuunnellen 0,9 miljoonalla eurolla. Asuntomessuihin varaudutaan, kouluja ja kiinteistöjä korjataan.

Kotihoidon kuntalisä säilyy ja siihen tuli jopa pieni korotus, joka tosin paikkaa aiemmin tehtyä vähennystä. Kuntalisää pidetään mahdollisuutena valita ja vetovoimatekijänä, mutta siitä ei oikein ole faktaa. Sen saajat tosin ovat osaltaan tyytyväisiä. Myös päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten suunterveyteen tuli lisäpanostus. Ryhmämme kantaa huolta siitä, miten aiemmin rajattu subjektiivinen päivähoito-oikeus on vaikuttanut lapsiperheiden arkeen. Kaikille aidosti mahdollinen vaihtoehto olisi ilmainen varhaiskasvatus, mikä voisi olla todellinen vetovoimatekijä lapsiperheille. Lasten- ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaan panostaminen on hyvä juttu. Seniori-ikäiset saavat oman korttinsa liikuntamahdollisuuksien tukemiseksi. Yli 65-vuotiaat naantalilaiset saavat edelleen liukuesteet jalkineisiinsa. Omaishoitajien jaksamisesta ja tuesta on kannettava vastuu ja pieni lisä on tulossa omaishoitajille maksettavaan korvaukseen. Onko korotus riittävä, alibudjetointia emme kannata.

Valtionosuudet tulevat edelleen vähenemään, ja tämä on huomioitu suunnitelmavuosille. Ateria- siivous ja kiinteistöhoidon tehostamisohjelma jatkuu ja hyvien tulosten perusteella haastamme myös muut sektorit kehittämään omaa työtään. Sosiaali- ja terveysviraston vuodeosastolla alkoi 1.10 kotisairaalatoiminnan pilottikokeilu vuoden loppuun. Osastolta vähennettiin 4 vuodepaikkaa. Tämä on hyvä esimerkki ja osoittaa, että lähestyvästä sekavasta sote-uudistuksesta huolimatta vielä jaksetaan kehittää omaa työtä ja toimintatapoja. Kotisairaalatoiminnan on tarkoitus vakiintua 1.1.2018 alkaen.

Ensi vuoden aikana päivitämme kaupunkistrategian. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys aloitetaan puhtaalta pöydältä. Käyttäjäkunnan kuulemista sekä osallistamista lisäävä tilaisuus on jo pidetty. Naantalin historian kirjoitustyön suunnittelu aloitetaan jälleen.

Päätämme vielä tämän vuoden aikana, haemmeko asuntomessuja vuodelle 2022. Onko kyseessä taloudellinen katastrofi vai vahva ja onnistus panostus elinvoimaan? Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkein asia on edistää E18 Turun kehätien parantamishankkeen toteutumista. Ruonan yhdystien liittymästä ajoväylän jatkuminen Raision suuntaan nelikaistaisena ja eritasoliittymillä olisi akuutti tarve jo nyt.

Ryhmämme on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen  talousarvioksi 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2021.

Kiitämme talousarviotyöskentelystä kaupunginjohtajaa, hallintojohtajaa ja muita virkamiehiä. Kiitämme kaupunginhallituksen uutta pöytäkuntaa hyvästä, matalan kynnyksen keskustelusta. Tästä on hyvä jatkaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!