Maailma on matkalla kohti 1800-luvun tulonjakoa, otsikoi Hesari 23.3.2014

Piketty20140323.JPG


  • Työllä ei pian enää rikastu, arvioi taloustieteilijä Thomas Piketty , jonka Pääoma kir­jan eng­lan­nin­kie­li­nen ver­sio Ca­pi­tal in the 21st Cen­tu­ry il­mes­tyi pa­ri viik­koa sit­ten.Ilmarisen talousjohtajan mukaan muutos näkyy myös Suomessa.

  • Ih­mi­sen omiin ky­kyi­hin pe­rus­tu­van vau­ras­tu­mi­sen kan­nat­ta­ja­na Pi­ket­ty esit­tää on­gel­man rat­kai­suk­si prog­res­sii­vis­ta pääo­ma­ve­roa, pe­rin­tö­ve­roa ja prog­res­sii­vis­ta tu­lo­ve­roa. Pääo­man liik­kei­den ra­joit­ta­mi­nen ja inf­laa­tio ovat Pi­ket­tys­tä sel­väs­ti huo­nom­pia vaih­toeh­to­ja.
    Kian­de­rin mu­kaan ve­ro­jen ko­rot­ta­mi­nen­kaan ei ole help­poa.
    "Ve­ro­tus­kil­pai­lu pi­tää huo­len sii­tä, et­tei mi­kään val­tio voi var­si­nai­ses­ti poi­ke­ta ylei­ses­tä ke­hi­tyk­ses­tä", hän sa­noo.

Thomas Piketty on ranskalainen taloustieteilijä ja sosialisti. Hän oli aktiivinen Segolene Royalin kannattaja.  Hänen oppejaan on varmaan ranskan nykyiset sosialistit ammentaneet; mm:ssa Royalin entisen miehen presidentti Francois Hollanden kovat tuloveron korotukset ovat opin mukaisia. Nyt Ranskan paikallisvaalit ovat ajaneet Hollanden surkean kannatuksen vuoksi ahtaalle ja viime aikaiset merkit viittaavat siihen, että Hollande on tekemässä Mitterrand tyyppistä käännöstä, jossa yritysverotus ja työvoiman sivukulut kuuluvat alennettavien verojen listoille ja kunnianhimo tasa-arvon pikaiseen toteuttamiseen siirretään taustalle.

Suomen hallitus on kehysriihessään nyt  vähän saman asetelaman edessä, mutta ehkä toiseen suuntaan siksi, että Suomessa on jo alennettu yhteisöveroa. Ekonomistit vaativat totta kai aina leikkauksia  ja veron korotuksista pidättäytymistä.

Tosiasioiden tunnustamista pidetään hyveenä, mutta kyllä tässä aihetta olisi huomata nämäkin huolestuttavat trendit, joita Piketty on selvittänyt.
Pääomaverotettavien hyysääminen on vastenmielistä kuten myöskin lapsilisiin koskeminen, matkakuluvähennykseen puuttuminen ja välillisen verotuksen kiristäminen.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!