Luottamushenkilöiden määrä väheen, muu henkilökunta lisääntyy.

NaantalinHenkilC3B6kuntajaluottamushenkilC3B6kehitys20131005.JPG

50 vuotta sitten valtuutettuja oli 17 valtuutettua, määrä nousi liitoksen jälkeen 21 jäseneen. Asukkaita oli 6.000 .  Valtuutettuja kohden oli 300 asukasta, nykyisin valtuutettuja on 43 eli yksi 440 kohden.

Aikoinaan kaupungin kevätjuhlien historian varten selvittelin, että vuonna 1975 luottamushenkilöitä yhteensä oli 223 eli yksi 30 asukasta kohden nyt luottamushenkilöitä 130 eli yksi 150 asukasta kohden. Luottamushenkilöiden suhteellinen määrä on laskenut viidenteen osaan. 

Liitteenä on ei tarkistettuja käyrästöjä kehityksestä.Ne antavat oikean kuvan kehityksen suunnista.

1950 luvulla oli yksi kaupungin palveluksessa oleva 50 asukasta kohden, nyt heitä on 17 asukasta kohden. Suhdeluku ennen lamaa 1990-luvun alussa ehti nousta jopa 12.
Luottamushenkilöitä oli 1975 yksi kahta työntekijää kohden nykyisin suhdeluku yksi yhdeksää vastaan. Luottamushenkilöiden palkkiot ovat n. 250.000 euroa ja henkilöstökulut ovat 55 miljoonaa euroa eli palkkiot ovat 220 osa henkilöstön kustannuksista. Keksimäärin luottamushenkilöt kuluttavat vajaan 2.000 euroa vuodessa yhteisiä varojamme kun taas  henkilökuntaan kuuluvat runsaat 40.000 euroa vuodessa.

Jos luottamushenkilöiden palkkioita oli nostettu palkkojen kanssa samassa suhteessa olisivat luottamuspalkkiot n. 5 prosenttia eli 12.500 euroa suuremmat eli n. 260.000 euroa vuodessa.

Luottamushenkilöiden tuottavuuskehitys on ollut merkittävää. Onko se ollut perusteltua ja järkevää? Siitä voimme olla montaa mieltä. Mitään perusteita ei näillä perusteilla näyttäisi olevan merkittävään muutokseen ellei sitten haluta luopua demokraattisesta kynällishallinnosta, kuten ikävä kyllä vähän näyttää haluja olevan niin valtiovallan kuin aika usein virkamiesten keskuudessa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!