Lossitupa ?

HautalaIsabella.jpg

Lossituvan käytöstä luopuminen oli konsernijaoston kokouksen kuuma peruna, eikä syyttä. Lähtökohta jossa paikalliset yhdistykset ja asukkaat joutuvat väistymään ulkoapäin tulevan yrittäjän tieltä, aiheuttaa herkästi reaktioita. Kukaan tuskin vastustaa sitä, että kaupunkiin saadaan lisää yritystoimintaa ja sitä kautta uutta virtaa. Mutta tässä tapauksessa kun uusi on ajamassa pois vanhan, siitä jää helposti paha maku suuhun. Ihmisillä kun tuppaa olemaan tunteet, vaikka markkinataloudessa eletäänkin ja pitkälti sen ehdoilla mennään.

Asialla on kuntapäättäjän näkökulmasta kaksi puolta: Toivomme Naantaliin lisää yrittäjiä, asukkaita, kaupungin matkailua edistäviä toimia ja elävöittämistä. Toisaalta paikalliset ansaitsee oman kylätilan, jossa voi kokoontua, harrastaa ja järjestää tapahtumia. Myös rannan käyttömahdollisuudet virkistysmielessä tulee jatkossakin olla osa, merellisenä mainostettavan kaupungin antia. Tässä tapauksessa on myönnettävä, ettei tavoitteet suoraan tue toisiaan, ainakaan vielä tässä vaiheessa. 

Kuntapäättäjinä meidän tulisi ensisijaisesti olla kaupunkilaisten asialla. Se ei välttämättä aina tarkoita, että voisimme toimia täysin heidän toiveidensa mukaisesti. Voimme joka tapauksessa kuunnella ja kunnioittaa myös heidän huolia, näkemyksiä ja visioita alueensa tulevaisuudesta. Näin pyrimme toimimaan nostamalla esiin seuraavia asioita:

Merimaskulaisia ja muita kaupunkilaisia on informoitava avoimesti siitä, mitä on tapahtumassa. Ei päästetä huhumyllyjä vauhtiin, vaan tarjotaan faktaa asioista mahdollisimman pian. Jos neuvotteluissa päädytään luopumaan Lossituvasta, korvaavat yhdistysten toimintoihin soveltuvat tilat on osoitettava viipymättä. Neuvottelujen aloittamisesta huolimatta, mahdollisuus tarjouskauppaan siirtymiseen on säilyttävä. Sopimuksilla tulee varmistaa rantapolun säilyminen kaikille avoimena. Kartoitimme myös mahdollisuuksia ohjata rakentamista siten, että tulevaan liiketoimintaan liittyvät rakennelmat olisi ensisijalla ja varmasti toteutuisi.

Liikeideassa saattaa olla paljonkin potentiaalia, josta on vielä suuri ilon paikallisille asukkaille. Olisi kiva kuulla hankkeesta lisää. Tällä hetkellä meillä päättäjilläkään ei ole tietoa, minkä tyyppisestä toiminnasta on kyse. Yrittäjällä voi olla suotuisampi maaperä toimia, jos heti alkuun lähestyy paikallisia avoimesti. Ei varmasti olisi heiltäkään pois kuulla, mitä paikalliset toimijat ajattelee ja minkälaisia visioita, toiveita ja tavoitteita heillä on oman kotiseutunsa suhteen. Tarsarannat puhuivat synergiasta. Olisiko synergiaa mahdollista saada aikaan myös paikallisten yhdistysten kanssa? Pienellä paikkakunnalla se voisi olla erityisen hedelmällistä.

Isabella Hautala

Ps Vihreät toivat esille tarjouskilpailun, jota ei kannatettu. Meillä ratkaisi nyt se, että kuntalaisia kuullaan (lisättiin päätösehdukseen) ja erityisesti se, että päätimme vasta neuvottelujen jatkamisesta, ei vielä muusta. Sirpa Hagsberg

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!