Loppukiri

Naantalin kaupunginvaltuusto hoiti nopeasti esityslistalla olleet 16 asiaa. Monia talousarvioon liittyviä muutoksia oli esillä ja niinpä nyt voimme sanoa, että organisaatiolta on saatu hyvissä ajoin enemmän täsmentäviä tietoja ja näin voimme toivoa, että lopullinen tilinpäätös sisältäisi vähemmän muutoksia. Näyttää myös siltä, että lopullinen tulos voisi olla lähellä alkuperäistä pientä ylijäämää näyttävä. Ei huono saavutus.

Velkuan kaavat ovat ongelmallisia. Paljon on asioita valmisteltu, monissa instansseissa eikä vähiten oikeuslaitoksen piirissä. Naantalin valtuusto omalta puoleltaan yksimielisesti vei Vaihelan kaavaa eteenpäin siinnä toivossa, että asia saadaan ratkaisuun niin pian kuin valituksilta selvitään..

Valtuusto on toimintavuotenaan pystynyt hyvään yhteistyöhön ja sen seurauksena Naantalin asiat ovat saaneet tuekseen koko valtuuston. Täkäläisen vaatimattomasti sanottuna huonoimminkin olisi voinut mennä. Se ei ole paljon sanottu, mutta tarkoitta enemmän.

Kaupunginhallitus jatkoi vielä valtuuston jälkeen omia asioitaan.

Walkers kahvila oli tapetilla. Ei huolta murhetta kenkään muista, ei ollut suhtautumistapa, vaan päinvastoin. Mutta asialla on monta puolta eikä homma näytä enää oikein toimivan eikä kaupunki ole siihen resursseja osoittanut. Seurakunnallakaan ei ole ollut kiinnostusta tai voimavaroja. Kaupunki on kantanut 90 prosenttisesti taloudellisista resursseista. Muita vapaaehtoisia eri organisaatiosta on otettu kiitollisuudella vastaan ja tietenkin jatkossakin tehdään samalla tavalla ja heitä houkutellaan kaikin keinoin. Etsivä ja jalkautuva työ yrittää hoitaa Monitoimitalolla toimintaa niin, että ei tapahdu heitteille jättöä. Se on tärkein haaste nykynuorisotyölle.

Vapaarannan edustajat olivat jättäneet  yli 1.000  allekirjoittaman adressin:


  • Emme jarruta emmekä vastusta Naantalin asukasmäärän lisäämistä. Lammasluodon ja Teljentien alueen vihreyden säilyttäminen on vetovoimatekijä, joka houkuttelee lisää asukkaita ja tarjoaa myös tärkeällä elinkeinoillemme, matkailulle, mahdollisuuksia. Tavoitteena oleva 150 henkilöön saaminen uusiksi naantalilaisiksi on tärkeää, ja siihen tarkoitukseen on ositettava muita vaihtoehtoja, tarkoitukseen paremmin sopivia alueita keskustan tuntumassa.

Kaupunginhallitus sai maankäytön vahvojen ja tietoisten virkamiesten Eliisa Lehikoisen ja Kirsti Junttilan lausunnon maankäytön suunnitteluhierarkiasta.

  • Unikeon korttelissa ja keskustakortteleissa alueet ovat vuoden 1982 yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta, Aurinkosäätiön alue on teollisuusaluetta ja Lammasluodon alue on vesiliikenteen aluetta ja virkistysaluetta. Unikeon korttelin, Aurinkosäätiön alueen ja keskustakorttelien tulevaa maankäyttöä on käsitelty Keskustan rakennemallissa. Lammasluodon aluetta on käsitelty Naantalin kehityskuvassa.

Lausunnon antajat ovat melkoisia jonglöörejä. Kun viittaavat samassa lauseessa Aurinkosäätiön alueen olevan yleiskaavassa teollisuusaluetta ja Lammasluoto virkistysaluetta. Analogia on tarkoituksenmukaista vaikuttamista.
Se oli asiallisesti harhaanjohtavaa: Oikein olisi todeta, että Aurinkosäätiön alueella on olemassa oleva asemakaava, joka on syntynyt arkkitehtikilpailun tuloksena. Sen jälkeen on aluetta käsitelty keskusta rakennemallitarkastelusta. Sen sijaan Lammasluodon alueella on voimassa oleva asemakaava eikä mitään korkeamman tasoista uutta kaavoitusta.

Hannu Aalto esitti Juho Kustosen, että Lammasluodon aluetta ei kaavoitettaisi. Aallon esitys hävisi äänin 4-7.

Sen sijaan Aallon esitys, että keskustan rakennemallialueelta Uolevi Raaden kadun ja Kuparivuorentien varren Kuparivuoren puoleiset alueet otettaisiin välittömästi käsittelyyn siten, että kaava voitaisiin saada valmiiksi vuonna 2015. Esittelijä otti esityksen omiin nimiinsä ja se tuli hallituksen yksimieliseksi päätökseksi.
Se on hyvä ajatus ja sillä voidaan saada lisää aktiivisuutta ja useampia rakentajia. Jotain hyvää siis Lammasluodostakin oli.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!